Gezocht: MKB-werkgevers die gebruikmaken van loonkostensubsidie


Het Ministerie van SZW heeft een concept voorstel voor eenvoudigere regelgeving geschreven en wil toetsen of deze regelgeving goed (beter) kan werken voor MKB-werkgevers.

De Normaalste Zaal maakt zich al lange tijd hard voor het vereenvoudigen van allerlei (administratieve) processen, o.a. voor het aanvragen, toekennen en uitbetalen van loonkostensubsidie (LKS).

Nu is het zover: het Ministerie van SZW heeft een concept voorstel voor eenvoudigere regelgeving geschreven en wil toetsen of deze regelgeving goed (beter) kan werken voor MKB-werkgevers (werkgevers dus met max. 250 werknemers).

Daarom een verzoek aan MKB-werkgevers, die ervaring hebben met LKS en evt. willen meekijken of deze regelgeving in de praktijk kan werken om zich te melden. Zo krijgt het ministerie feedback via een zogenoemde MKB-toets.

Op dinsdag 1 september organiseert SZW deze MKB-toets, een online bijeenkomst met werkgevers over ‘regels in het kader van de Participatiewet m.b.t. uniforme loonwaardebepaling en regels voor betaalmomenten loonkostensubsidie’.

Wilt u een bijdrage leveren, laat ons dat dan via dit formulier weten.