Staatssecretaris Van Ark ambassadeur van GGZ en Werk


Op 23 november was een afvaardiging van de projectgroep GGZ en Werk aanwezig op de eerste landelijke estafettebijeenkomst van Samen voor de Klant in de jaarbeurs in Utrecht. Daar werd de staatssecretaris van SZW als ambassadeur gekoppeld aan GGZ en Werk, een geweldig contact.

In Utrecht waren bijna alle 31 regio’s aanwezig, die een project GGZ en Werk zijn gestart. Aan het einde van de middag kregen acht regio’s/projecten een ambassadeur toegekend. De regio Zuid Kennemerland & IJmond werd gekoppeld aan de nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark.

Met het ministerie overlegt GGZ en Werk, hoe hieraan invulling te geven. Mogelijk door een bezoek aan onze regio. Een mooie start van dit project!

Op 8 februari vond de tweede landelijke bijeenkomst plaats, waarbij ervaringen werden uitgewisseld. Elke arbeidsmarktregio had zijn eigen poster, waar o.a. de activiteiten beschreven werden. Zuid-Kennemerland & IJmond onderscheidt zich van alle andere regio’s, doordat er zowel iemand uit de doelgroep als een werkgeversvertegenwoordiger (de 99vanZuid-Kennemerland & IJmond) deelnemen aan de projectgroep.

Deel dit bericht