Goed derde kwartaal bedrijfsleven Zuid-Kennemerland & IJmond


2017 was een succesvol jaar als het gaat om het aantal gerealiseerde plaatsingen! Eind september waren er 531 plaatsingen gerealiseerd. Dat was al meer dan de eind 2017 te leveren 457 banen.

Kanttekening: het aantal plaatsingen in het derde kwartaal lag aanmerkelijk lager dan in de twee kwartalen daarvoor: 51 ten opzichte van 240. Waarschijnlijk komt dit door de vakantieperiode. De cijfers over het vierde kwartaal moeten uitwijzen of dit een juiste aanname is. We kunnen trouwens hoe dan ook niet ‘op onze lauweren te rusten’: de doelstelling wordt ieder jaar hoger.

De cijfers bij de (semi-)overheid blijven tegenvallen. Tot en met het derde kwartaal: 117 banen, 48% van de doelstelling. We gaan ervan uit dat het aantal plaatsingen in 2018 meer dan het dubbele zal zijn van het aantal in 2017. Niet omdat de Quotumwet binnen de (semi-)overheid is ingevoerd (‘stok achter de deur’), maar omdat steeds meer onderwijs- en zorginstellingen mogelijkheden zien om mensen te plaatsen.

Download de PowerPoint voor meer informatie