Gouden en zilveren Prokkels 2019 uitgereikt


Begin juni vond de Prokkelweek plaats, een jaarlijks terugkerende week waarin mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar ontmoeten. Uit alle activiteiten, die in deze week werden georganiseerd, zijn uit drie categorieën prijswinnaars gekozen.

De winnaars ontvingen hun Gouden of Zilveren Prokkel uit handen van juryvoorzitter Theo van Loon.
In de categorie ‘In de Samenleving’ ging de Gouden Prokkel naar ‘Careander doet mee aan de Nationale Prokkelstagedag’. De Gouden Prokkel in de categorie ‘Mensenrechten/VN-verdrag’ is gegaan naar de ‘HU Conferentie over samen werken en studeren in het hoger onderwijs’. Tot slot ontving ‘Prokkeldagen Talant Joure’ de Gouden Prokkel in de categorie ‘Innovatief’.

De Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid ontvingen gezamenlijk de Zilveren Prokkel in de categorie ‘Mensenrechten/VN-verdrag’. Zij hadden in de Prokkelweek de activiteit ‘Interdepartementale BeleidsProkkel 2019’ georganiseerd. Hier konden mensen met een verstandelijke beperking bij de vier ministeries meepraten over beleid.

prok·kel de; m -s, -en 1 prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking

Lees hier alle informatie over de Prokkelweek.