Gratis online training ‘Mensen met mogelijkheden’ voor werkgevers


Sinds afgelopen maandag 9 februari kunnen werkgevers gratis de online training ‘Mensen met mogelijkheden’ volgen. Deze training is een onderdeel van het gelijknamige project met als doel om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen.

De gratis training leert professionals en werkgevers op een andere manier kijken naar mensen met een psychische kwetsbaarheid en leert hen beter samenwerken binnen de keten van onderwijs, zorg, werk en inkomen. De training is online, kan in eigen tempo worden doorlopen en omvat video minicolleges, filmfragmenten van ervaringsdeskundigen en werkgevers en uiteraard de nodige theoretische achtergrond. In combinatie met vragen en reflectieopdrachten, leren professionals en werkgevers om mensen deze kwetsbaarheid met aandacht tegemoet te treden.

Aan de basis van de MMM methode staan twee uitgangspunten. Ten eerste: het verhaal van de mens met een psychische kwetsbaarheid, de ervaringsdeskundige en de werkgever. In zijn of haar achtergrondverhaal, behoeften en ambities ligt de kiem besloten van een succesvolle stap in arbeidsparticipatie en -prestatie. Het tweede uitgangspunt is: denken in mogelijkheden en minder in beperkingen. Niet alleen aandacht voor het bestaande, maar (ook) durven dromen over wat zou kunnen zijn.

De gratis online training is over acht weken verdeeld en vraagt een tijdsbeslag van vier tot vijf uur. Professionals die de training afleggen krijgen daar binnen hun beroepsgroep Permanenten Educatie (PE) punten voor. Inschrijven en volgen van de training kan via: mmm-mensenmetmogelijkheden.nl. Ook bevat deze site meer informatie voor werkgevers over het werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid.