GreenFox: Maatschappelijk verantwoord ondernemen als schakel in energiebesparing


Medewerkers sociale werkplaatsen bouwen oude TL armaturen om

GreenFox is de Nederlandse specialist in het energiezuinig maken van bestaande TL verlichting. Renzo Deurloo, één van de oprichters van GreenFox: “Wij bouwen armaturen om, zodat de nieuwste generatie energiezuinige lampen in bestaande TL armaturen past. Door dit ombouwproces leveren we een essentiële bijdrage aan de CO2 reductie en dus klimaatverbetering.” Uniek hieraan is niet alleen het gepatenteerde voorzetstuk, maar ook de ‘ombouwers’ in dit proces: medewerkers van sociale werkplaatsen.

“Het overgrote deel van bestaande verlichting wordt gevormd door TL lampen”, vertelt Renzo. “Door bestaande verlichting om te bouwen, brengen we het stroomverbruik terug en dragen we bij aan een groene toekomst”. En daar houdt het voor GreenFox niet op. “Wij willen mensen met een arbeidsbeperking een kans geven. Daarom zijn sociale werkplaatsen een cruciale schakel in deze ombouwprocessen”.

Het ombouwproces
Het principe lijkt simpel: bestaande TL armaturen worden, door middel van een voorschakelapparaat, aangepast. Zo worden ze geschikt gemaakt voor de nieuwste generatie energiezuinige T5 lampen. Het ombouwen van bestaande armaturen gebeurt op locatie van de klant, door medewerkers van sociale werkplaatsen. Renzo: “Door deze methode blijven de productiekosten laag en worden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt betrokken. Door op locatie te werken brengen wij de medewerkers terug de arbeidsmarkt in. Tijdens dit ombouwproces werken wij volgens het ‘cradle to cradle’-principe: er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande materialen. Op deze wijze investeert GreenFox in duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Enkele samenwerkingspartners zijn voor GreenFox de sociale werkplaatsen Haeghe Groep en Drechtwerk, beiden instanties die mensen met een beperking helpen door te stromen naar een reguliere baan. De samenwerking met een sociale werkvoorziening gaat niet onopgemerkt aan klanten van GreenFox voorbij. Zo vertelt Dirk Tersteeg van BAM Techniek: “Ik vond het bijzonder dat we een uitnodiging kregen om te kijken in de sociale werkplaats van de Haeghe Groep. Samen met andere opdrachtgevers en de directeur Klimaat van het ministerie van VROM werd er een soort voorlichtingsdag georganiseerd. Op dat moment waren ze daar net met onze laatste zending bezig; zo werd de praktijk tastbaar. Het viel me op dat de medewerkers met plezier hun werk deden, en zich betrokken voelden bij het arbeidsproces”. Ook Amsterdam RAI werd door GreenFox van nieuwe verlichting voorzien. Een organisatie waar naast duurzaamheid ook maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda staat. “Het is meer dan een financieel plaatje of meedoen in een maatschappelijke trend”, aldus Harry Van Fruchten, manager projecten. “Binnen Amsterdam RAI werken tweeëntwintig MVO-ambassadeurs, elk werkzaam bij een andere afdeling. Ieder van ons moet per week verantwoordelijkheid afdragen aan de directie: wat is het resultaat van de keuzes die je maakt? Past het binnen de gestelde duurzaamheiddoelstellingen van Amsterdam RAI? Daarom was de keuze voor GreenFox snel gemaakt.”

Bijzonder project

Medewerkers van de Haeghe Groep werden onlangs door wethouder Henk Kool (Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie) bedankt voor hun deelname aan een bijzonder project in het Haags Gemeentemuseum. Een deel van hen werkte mee om het museum te voorzien van energiezuinige verlichting. Een primeur voor sommige medewerkers, die door dit GreenFox-project voor het eerst ‘buiten de deur’ werkten. Renzo lacht: “Speciaal voor de Gemeente Den Haag zijn de teams van medewerkers omgedoopt tot Green Teams.” Waarom kiest GreenFox voor de sociale werkplaats? “De winst zit ‘m niet alleen in lagere kosten”, licht Renzo toe. Door te werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is GreenFox flexibel: “Wanneer er een opdracht binnenkomt die zich een dag later verdriedubbelt, dan kunnen wij het – door inzet van de Sociale Werkplaatsen- realiseren”. Behalve maatschappelijk verantwoord, is het dus ook gewoon economisch. Wij bouwen armaturen om voor een derde van de prijs van een nieuw armatuur met 5 jaar systeemgarantie van Osram. Zo is de investering in 2 tot 3 jaar terugverdiend. Energiebesparing en ondernemerschap in een nieuw licht.

Deel dit bericht