Greenpeace: met beperking volledig integreren


Greenpeace vindt het de normaalste zaak om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te hebben. De organisatie staat namelijk open voor iedereen. Het bestaan van zijn functie als beleidsmedewerker Diversiteit en Inclusie is daar volgens Roy de Hair het bewijs van. 

quote2We hadden al vijf mensen uit de doelgroep in dienst en de komst van de Participatie- en Quotumwet werkt als extra impuls. We breiden nu actief het aantal plaatsen uit. Dat doen we in samenwerking met de Dienst Werk en Inkomen, UWV en Heliomare.

Werkgeversscan toont werkplekmogelijkheden

Via deze instellingen is een werkgeversscan opgesteld van de werkzaamheden. Twee afdelingen kwamen kansrijk uit de scan. Ten eerste de service-desk met licht administratieve werkzaamheden, zoals wijzigingen in het donateurschap. En ten tweede de loods. Dit is het actiecentrum, daar worden technische werkzaamheden uitgevoerd, zoals:

  • het onderhoud van onze schepen en materialen.
  • het maken van objecten voor acties, zoals bijvoorbeeld de kunstboom.

Stevig karakter vereist

We selecteren op vaardigheden, affiniteit met onze activiteiten en persoonlijkheid. Onze organisatiecultuur is snel en assertief. Om daarin mee te draaien heb je een stevig karakter nodig. De loodplaats vereist ook fysieke inzetbaarheid.

Na een proeftijd van een paar maanden is een vast contract een reële optie. Greenpeace werkt vanuit principe niet met subsidies, dus ook niet met loonkostensubsidies. Onafhankelijkheid staat voorop. Om mensen met een beperking in dienst te nemen, zijn we afhankelijk van donaties. Dat vormt ons budget.

Werving is tijdsintensief traject

We zitten nu in de wervingsfase van twee kandidaten met een Wajongstatus, voor beide locaties één. Dit verloopt via Heliomare. Het hele traject van het zoeken van mensen tot het in dienst nemen is wel tijdsintensief. We delen onze ervaringen in het netwerk van Onbegrensd Talent.

Veilige omgeving creëren

Onze ervaringen met de vijf mensen die we al in dienst hebben zijn positief. Ze zijn al langer werkzaam bij ons en zijn volledig geïntegreerd. Collega’s weten vaak niet eens dat ze een beperking hebben.

We zorgen wel voor een veilige infrastructuur; begeleiding vanuit personeelszaken, de afdelingschef en sociale coaching door mijzelf. Ook maken we gebruik van jobcoaches uit de Dienst Werk en Inkomen en Heliomare. Als veiligheidsklep hebben we ook nog twee vertrouwenspersonen.

Positief effect van maatschappelijke taak

Het is niet onze insteek dat inclusief ondernemen ons iets oplevert. We zien dit als onze maatschappelijke taak. We zijn een geëngageerde organisatie, niet alleen met betrekking tot het milieu. Natuurlijk zijn er wel positieve effecten:

  • Het biedt een nieuw netwerk. Onze mensen met een arbeidsbeperking zijn erg actief in sociale fora, wat nieuwe donateurs kan opleveren.
  • Donateurs appreciëren inclusiviteit.
  • Het verstevigt de interne teambuilding.

Tips voor andere werkgevers

Doe het vooral subtiel. Je moet de mensen goed opvangen, maar wel in hun waarde laten. Stigmatiseer ze vooral niet. Benader ze dus als mensen met andere mogelijkheden en niet als mensen met beperkingen.

Deel dit bericht