Greenpeace Nederland


Wat is de motivatie van bedrijf Greenpeace Nederland om aan de slag te gaan met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Het is De Normaalste Zaak dat je mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebt. We zijn een geëngageerde organisatie, niet alleen met betrekking tot het milieu. We willen openstaan als organisatie voor iedereen. Daarnaast is dit voor ons een vorm om te laten zien dat we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen serieus nemen.

Wat wil je de komende periode (bv jaar) bereiken in samenwerking met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

• Wat is de eerste stap die je gaat ondernemen om deze doelstelling te behalen?
We blijven openstaan voor mensen met een beperking. Daarnaast gaan we onze samenwerkingen met andere partijen versterken. Bijvoorbeeld onze samenwerking met Onbegrensd Talent intensiveren. Binnenkort verhuizen we met de organisatie naar een nieuwe locatie, er worden aanpassingen in deze accommodatie gedaan zodat de werkomgeving voor iedereen geschikt is. Daarnaast is het streven, afhankelijk van of er werk is, om 5 mensen met een beperking aan te trekken.
• Welke knelpunten ervaar je bij het realiseren van deze doelstelling?
De mensen vinden is lastig. Daarnaast is het hele traject wat je ingaat van het zoeken van mensen tot het in dienst nemen tijdsintensief.

Heb je al tips? Geef dan twee tips aan andere bedrijven die bezig zijn met inclusief ondernemen 

Niet per se tips, eerder een andere reden naast maatschappelijk verantwoord ondernemen om met deze mensen aan de slag te gaan, namelijk profilering bij nieuwe doelgroepen. Wij hebben gemerkt dat onze medewerkers met een beperking erg actief zijn in allerlei sociale netwerken. Je haalt eigenlijk met een paar mensen een hele nieuwe doelgroep binnen.
Wat ook helpt is als je als organisatie het onderwerp echt serieus neemt. Ik (Roy Dhair) ben niet zomaar aangesteld als beleidsmedewerker Diversiteit. Greenpeace vindt dit een heel belangrijk onderwerp.

Met welke uitvoeringspartij werk je goed samen voor het vinden, plaatsen en of begeleiden van kandidaten en waarom?

Onbegrensd talent, vanwege de expertise.

Wat verwacht je van het partnerschap van De Normaalste Zaak?

Wat levert het je op?
Wij kunnen als Greenpeace laten zien dat we het onderwerp serieus nemen.
Wat heb je zelf in te brengen?
Anderen mogen mij benaderen voor kennis en ervaring.

Op welke prestatie op het gebied van inclusief ondernemen binnen het bedrijf bent u het meest trots?

Dat de organisatie het onderwerp diversiteit zo belangrijk vindt. Het bestaan van mijn functie, beleidsmedewerker Diversiteit, is de personificatie van het belang dat Greenpeace hecht aan het zijn van een diverse organisatie.

Deel dit bericht