Greenpeace: We hebben allemaal beperkingen, sommige mensen kunnen het alleen beter camoufleren


Als er een organisatie is die weinig introductie behoeft, dan is dat toch wel Greenpeace. De Nederlandse afdeling van de milieuorganisatie heeft 80 medewerkers en voert bewust een inclusief personeelsbeleid. En bij Greenpeace wordt het begrip inclusie breed geïnterpreteerd.

Greenpeace Nederland heeft dan ook een specifieke beleidsmedewerker Diversiteit & Inclusie: Roy de Hair. “Als Greenpeace zetten we ons natuurlijk in voor milieubescherming en conservering, maar ook op het gebied van sociale gerechtigheid willen we trendsetter zijn. Daarom hebben we een proactief, inclusief wervings- en selectiebeleid. Verder zijn we vertegenwoordigd in gremia als de ’99vanGroot-Amsterdam’ en organiseren we symposia over inclusief werkgeven. Recentelijk hebben we dat bijvoorbeeld nog gedaan voor andere NGO’s.”

Greenpeace Nederland is georganiseerd als een professioneel beleidsbureau met aparte afdelingen die zich richten op fondsenwerving, communicatie, bedrijfsvoering en campaigners. De meeste medewerkers hebben een universitaire of hbo-opleiding. “Kwaliteit is altijd leidend. We nemen mensen aan omdat ze goed zijn, maar we zorgen er wel bewust voor dat we echt een spiegel van de samenleving zijn en dat bedoel ik heel breed: qua etnische achtergrond, leeftijd, geslacht en dus ook met of zonder beperking.”

Niet stigmatiseren

Dat gezegd hebbende, vindt De Hair het belangrijk om er op te wijzen dat inclusie zowel vanzelfsprekend als discreet moet gebeuren. “Je moet heel erg oppassen om niet te stigmatiseren. Niemand houdt er van om in een hokje te worden geplaatst en een stempeltje te krijgen. Dat is ook helemaal niet nodig, want uiteindelijk hebben we allemaal wel een beperking. De een weet het alleen wat beter te camoufleren dan de ander.”

Via het WerkgeversServicepunt Amsterdam, waar De Hair louter positieve ervaringen mee heeft, zijn er al meerdere kandidaten uit de doelgroep bij Greenpeace Nederland terecht gekomen en werken bijvoorbeeld bij de servicedesk. “Voor alle nieuwe medewerkers hebben we dezelfde infrastructuur qua begeleiding en vertrouwenspersonen. Daarnaast is het wel zo dat we op persoonlijk vlak misschien ietsje meer opletten om te kijken of het allemaal goed loopt. Voldoende persoonlijke aandacht is immers de beste manier om er voor te zorgen dat mensen zich binnen je organisatie op hun plekje voelen en goed hun werk kunnen doen.”