GroenWerkXL


Wat doet uw bedrijf en wat is de omvang van uw personeelsbestand?

“GroenWerkXL ontwerpt, legt aan en beheert groenvoorzieningen zoals bedrijfstuinen, gemeentelijk groen en particuliere tuinen. Daarnaast voert GroenWerkXL ondersteunende diensten uit voor woningcorporaties en vastgoedbeheerders, onder de naam ‘De Huismeesters’. Momenteel werken er 45 mensen bij GroenWerkXL. Daarvan staan er 42 op de loonlijst, waarvan 12 regulier.”

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

“Ik heb een aantal jaren in de sociale werkvoorziening gewerkt. Daar heb ik gezien dat werk erg belangrijk is voor veel mensen. Ze halen er eigenwaarde uit. In een gewoon bedrijf wordt dat gevoel voor deze mensen nog veel sterker. Het doet er écht toe dat je er bent en dat je naar vermogen je bijdrage levert. Die bijdrage is vaak veel meer dan men in eerste instantie verwacht. Ik beleef veel plezier in het werk dat ik nu doe, dat plezier gun ik anderen ook. Ik ga niet mee met de waan van de dag om alsmaar hogere winsten te willen maken. Ik draag lokaal en regionaal mijn steentje bij, daar haal ik veel voldoening uit.”

GroenwerkXL-medewerkers Robert en Jeton hebben het bedrijfscertificaat motorkettingzaag behaald.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

“Mijn doel is om GroenWerkXL te laten groeien naar 120 medewerkers in 2016. Uiteraard met als uitgangspunt de inclusief organisatie, waarbij ik uitga van 80 tot 100 doelgroep medewerkers en 20 tot 40 reguliere vakkrachten en begeleiders. Of dat doel realiseerbaar is? Ik heb, samen met de managementleden, de absolute overtuiging, dat het realiseerbaar is! Zeker ook gezien het feit dat GroenWerkXL naam maakt, binnen en buiten de regio, als serieuze samenwerkingspartner die kwaliteit en vakmanschap levert op basis van een no-nonsense aanpak in combinatie met sociaal ondernemen.”

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen?

“Het belangrijkste criterium dat bepaald of een proefplaatsing succesvol wordt is de intrinsieke motivatie van de medewerker.”

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

“De medewerkers bij GroenWerkXL hebben veel plezier in het werk en de kwaliteit van het werk is goed. De grootste uitdaging is een balans te vinden in opbrengsten, kosten en dus de winst. Er is geregeld spanning tussen productiviteit, gecalculeerde uren en werkelijk gemaakte uren. Als er structureel extra werk binnenkomt, speelt de vraag welk personeel wij nu nodig hebben; begeleiders, vak personeel of medewerkers die invulling geven aan onze sociale doelstelling? Ook al zijn wij een sociaal-maatschappelijke organisatie, winst heb je absoluut nodig om continuïteit te kunnen garanderen.”

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

“Wilco was een van de eerste medewerkers die bij GroenWerkXL kwam werken na de start van het bedrijf in februari 2011. Net 18 jaar, volgde hij een BBL-2 opleiding voor hovenier. In verband met zijn autisme heeft Wilco moeite met communicatie, veranderingen en werkdruk. Zijn eerdere collega’s en zijn vorige baas begrepen hem niet wat resulteerde in problemen op het werk en een beëindiging van zijn dienstverband. Vanaf de eerste dag dat Wilco bij GroenWerkXL kwam werken hebben wij hem duidelijkheid gegeven over waar hij ging werken, met wie en wat wij van hem verwachten. Samen met onze praktijkopleider, zijn jobcoach en de meewerkende voorman heeft Wilco zijn BBL-2 diploma gehaald, en is hij gegroeid in zijn vak en als collega. Momenteel werk Wilco voor een deel zelfstandig als hovenier bij particuliere klanten. Hij is trots op zijn werk en heeft zelfs rechtstreeks contact met de klant over het onderhoud van de tuin.”

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

“Vanuit een netwerk van elkaar leren, kennis delen en misschien samenwerken, maar zeker ook gezamenlijk lobbyen richting de politiek. Zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk. Daarnaast lijkt het mij interessant om samen financieel succesvolle business modellen te ontwikkelen voor sociaal maatschappelijke organisaties zodat meer mensen naar vermogen kunnen gaan werken.”