Grote bedrijven willen grote stap zetten in samenwerking met gemeenten


Vorige week kwamen we met meer dan 20 landelijk opererende bedrijven bij elkaar om na te denken over een nieuwe manier van samenwerking met gemeenten. Doel is een set van werkafspraken opstellen om zo – samen met gemeenten en arbeidsmarktregio’s – de toepassing van de Participatiewet te stroomlijnen.

En dat is hard nodig. De Participatiewet wordt namelijk per gemeente verschillend toegepast. Ze hanteren verschillende regelingen rondom het vaststellen van loonwaarde of het regelen van begeleiding. Ook de administratieve afwikkeling van allerlei regelingen verschilt, zo heeft elke gemeente z’n eigen formulieren. Met name grote(re), landelijke  en bovenregionaal opererende bedrijven ondervinden hier hinder van. Zij werken immers met meerdere gemeenten samen. De administratieve last van verschillende gemeentelijke regelingen wordt voor deze bedrijven te groot en is niet meer hanteerbaar.

Goede voorbeelden

Maar goed, het is gelukkig niet alleen maar kommer en kwel. Tijdens de bijeenkomst bespraken bedrijven, afkomstig uit een brede waaier aan sectoren (onder andere de schoonmaak, detailhandel, accountancy, IT, mode- en kleding en catering) succesvolle manieren waarop al met gemeenten wordt samengewerkt. Met dat soort goede voorbeelden als uitgangspunt, kwamen de deelnemers tot een lijstje van punten waarop afspraken gemaakt zouden moeten worden met de arbeidsmarktregio’s en gemeenten.

Over veel onderwerpen werden de bedrijven het opvallend snel eens: behoefte aan één aanspreekpunt in de regio, uniformiteit in loonwaardebepaling, en de wijze waarop jobcoaching geregeld kan worden. Verder staan een aantal wensen op de lijst rondom het administratief proces, bijvoorbeeld bij loondoorbetaling bij ziekte.

Dialoog

In juni willen we vanuit de groep van 20-40 grote bedrijven, verenigd in De Normaalste Zaak, de werkafspraken aan een eerste groep arbeidsmarktregio’s presenteren. De bedrijven weten dat het belangrijk is om elkaars standpunten goed te leren begrijpen en benadrukken daarom dat ze een goede dialoog willen voeren met, om te beginnen een stuk of 10, arbeidsmarktregio’s. Dat zorgt voor wederzijds begrip.

Ons uiteindelijke doel is op basis van vertrouwen en goede wil te komen tot uniforme afspraken met alle (of in ieder geval zoveel mogelijk regio’s). Een set heldere werkafspraken geeft gemeenten de zekerheid wat ze van werkgevers kunnen verwachten en helpt werkgevers te weten hoe ze aan de eisen van gemeenten kunnen voldoen. Daar wordt iedereen beter van.

Bert van BoggelenBert van Boggelen
Bert van Boggelen is oud bestuurder-directeur CNV vakcentrale. Als kwartiermaker van De Normaalste Zaak doet hij op deze plek regelmatig verslag van zijn ervaringen. E-mail: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl
Tel: 06-51534933