Grote werkgevers en gemeenten plannen intensieve samenwerking


Op vrijdag 16 februari vond de derde dialoogsessie plaats voor grote werkgevers en gemeenten/arbeidsmarktregio’s. Bij de bijeenkomst waren werkgevers en afgevaardigden van het UWV, het ministerie van SZW en het Schakelpunt Landelijke werkgevers (SLW) aanwezig. In totaal waren er dertig deelnemers.

Centraal stond een betere en geharmoniseerde samenwerking tussen publieke partijen en werkgevers. Ook besproken werden de individuele doelen van deelnemers voor het jaar 2018 en de vervolgstappen van het project Samenwerkingsafspraken.

In 2018 gaat De Normaalste Zaak door met de dialoogsessies. Werkgevers hebben en houden grote behoefte aan geharmoniseerde afspraken. Beide partijen, werkgevers en publieke instanties, zien de waarde en het belang van een betere samenwerkingsrelatie. Zoals bij de dialoogsessie werd gezegd: een goede relatie – gekenmerkt door wederzijds vertrouwen en begrip voor elkaars werelden – is een voorwaarde om inhoudelijk tot goede werkafspraken te komen.

Binnenkort starten we een campagne om onze partners uit te nodigen aan de slag te gaan en ervaring op te doen met deze werkafspraken. Met zoveel mogelijk werkgevers en arbeidsmarktregio’s willen we onderzoeken welke elementen van de samenwerkingsafspraken werken – en welke juist niet. Zo kunnen we de afspraken verder ontwikkelen en daardoor zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep aan regulier werk helpen.

Wilt u als gemeente/arbeidsmarktregio of werkgever ook aansluiten bij de verdere uitwerking en implementatie van deze samenwerkingsafspraken? Neem dan contact met ons op, via annemiekevisscher@denormaalstezaak.nl.

Lees het hele verslag van de dialoogsessie.

Deel dit bericht