Haarlem zet in op elektrische taxi’s


Haarlem telt ruim 75 taxiondernemingen. Het gros bestaat uit zelfstandige ondernemers. Hoe zorg je voor meer samenwerking, verduurzaming en minder taxioverlast in de binnenstad? Spaarnelanden en Taxi Centrale Haarlem besloten te starten met het iZOOF electric taxi concept.

In samenwerking met de gemeente Haarlem en diverse andere partners wordt de Haarlemse mobiliteitsbranche in beweging gebracht. Door verduurzaming in een stad waar forensen gemiddeld honderd uur per jaar in de file staan en waar het autobezit per vierkante meter, net als de stikstof-, fijnstof- en CO2-uitstoot, het hoogst van het land is.

Het is de bedoeling dat iZoof taxiondernemers helpt om de stap naar elektrisch rijden te maken. Taxicentrale Haarlem is de eerste partner! En ondertussen helpt Spaarnelanden vanuit het eigen bedrijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de omscholing tot chauffeurs van elektrische taxi’s.

Deel dit bericht