Hacron: Een bedrijf als het onze is gemaakt om sociaal te ondernemen


Hacron

Sinds 2012 wordt Hacron uit Lievelde gerund als een joint-venture tussen het bedrijf Vebego en de Werkvoorziening Oost-Achterhoek. Het bedrijf is ontstaan als onderdeel van het SW-bedrijf Hameland en nog steeds is het grootste deel van de medewerkers vanuit Hameland gedetacheerd.

Hacron heeft twee dienstverleningstakken, vertelt Mariël Peters. Zij is hoofd communicatie, commercie en calculatie van Hacron. Aan de ene kant is er de groenvoorziening met 250 medewerkers, waarvan 80% met een SW-indicatie en aan de andere kant de schoonmaaktak met circa 100 medewerkers – waarvan 70% van Hameland stamt. “Afhankelijk van de talenten van onze medewerkers werken ze meer of minder zelfstandig en hebben moeilijkere of makkelijker taken. We proberen iedereen op een juiste plek te krijgen.”

Groene wortels, sociaal hart

De begeleiding is goed geregeld en fijnmazig opgezet, zoals je ook wel zou verwachten bij een aan het SW-bedrijf gelieerd bedrijf. “De jobcoach zet een persoonlijk traject op met de medewerker en is zijn vaste contactpersoon voor alle dingen die niet direct met werkinhoud te maken hebben. Onze teamleiders zijn uitgebreid getraind en opgeleid om te werken met SW’ers, dat zijn mensen met een achtergrond in het groenbeheer of de schoonmaakbranche die het gewoon leuk vinden om leiding te geven aan een groep bijzondere medewerkers. Mensen met groene wortels en een sociaal hart, zeg maar.”

Hacron kan en wil de concurrentie op prijs niet aan, werkt met marktconforme tarieven en mikt  op langdurige partnerships met bedrijven en instellingen die ook een sociale instelling hebben. “We werken veel voor gemeenten, scholen en sportverenigingen. Eventuele winst investeren we in de opleidingen en ontwikkeling van onze mensen. Een gezonde bedrijfsvoering staat voorop en daarom zijn we ook steeds op zoek naar nieuwe opdrachtgevers.”

Nieuwe wegen

Om voldoende werk te garanderen, probeert Hacron ook nieuwe wegen te bewandelen. Het werkgebied grenst aan Duitsland en het bedrijf bekijkt nu of het ook over de grens opdrachten aan kan nemen. “Daarnaast hebben we sinds kort een eigen lijn met gecertificeerde houten speeltoestellen. Dat maken we van bomen die elders gerooid zijn, dat is echt een geweldig leuk product en onze medewerkers zijn er terecht ontzettend trots op!”

Lees de partnerpagina van Hacron.