Halfjaaroverzicht 2021


In dit halfjaaroverzicht blikken we terug op de eerste zes maanden van dit jaar. Wat hebben we als netwerk zoal gedaan en welke mijlpalen horen daarbij?

Voorwoord Steven Hubeek, gangmaker DNZ

We zijn nu halverwege 2021, na een onstuimig eerste halfjaar. De pandemie, alle maatregelen, de heftige impact op sommige sectoren, de brede invloed op ieders leven en werk… Nu we naar wat rustiger vaarwater lijken te bewegen, kunnen we de stand opmaken en de draad weer oppakken. Als we kijken naar de arbeidsmarktcijfers, lijkt de impact op werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt gelukkig beperkt.

De resultaten die via onze enquête binnendruppelen, tonen tot dusver zelfs aan dat werkgevers vooral een groei in baanmogelijkheden zien! We hopen daarom dat de overheid gauw de regie pakt om tot een bredere en rechtvaardige banenafspraak te komen, met ook een betere (overheids)uitvoering. Zie ook onze brief aan de formateur.
Hoe dan ook, we blijven roeien met de riemen die we wél hebben, op weg naar een inclusievere arbeidsmarkt. We helpen onze partners zo veel mogelijk kansen te benutten. We organiseren online uitwisselingssessies en onze projecten dragen hier ook aan bij.

In dit halfjaaroverzicht geven we je een update over onze activiteiten en wat we als netwerk in de eerste helft van dit jaar gedaan en bereikt hebben.

Update over ons netwerk

Een paar weken geleden bereikten we de mijlpaal van 2000 volgers op LinkedIn (zie WIN-actie!) en naar verwachting mogen we binnenkort onze 700e partner verwelkomen. Dat vinden we natuurlijk geweldig nieuws! Wist je dat we nieuwe partners altijd persoonlijk uitnodigen voor de eerstvolgende (online) sessie die op de agenda staat? Zo maken zij zo snel mogelijk kennis met andere ambitieuze werkgevers en met onze activiteiten. In de afgelopen maanden organiseerden we bijna wekelijks een sessie. Soms om ‘gewoon’ even met elkaar te sparren onder de noemer Inclusie-intervisie, maar vaak ook rondom een specifiek thema. We blikken er op een paar terug:

Online uitwisselingssessies
Op 15 maart stond de sessie ‘Op naar meer duurzame banen’ op de agenda. Deze bijeenkomst organiseerden we samen met het Arbeidskundig Kennis Centrum (AKC), omdat duurzaamheid van banen bij uitstek een thema is waar arbeidsdeskundigen veel kennis over in huis hebben. Zo’n veertig werkgevers luisterden naar het live interview met AKC-directeur Marianne Holleman en stelden ook veel vragen. De meest gestelde vragen hebben we gebundeld in het kennisdocument inclusief werkgeven, duurzame banen en arbeidsdeskundigen. Hierin vind je o.a. antwoord op de vraag: Wat is het verschil tussen een jobcoach en een arbeidsdeskundige?
Andere thema’s die aan bod kwamen zijn: Open Hiring, werving van nieuwe medewerkers en baancreatie.

Doe-netwerk gelijke kansen
Ons doe-netwerk gelijke kansen (waar je je nog steeds bij kunt aansluiten!) kwam in het eerste half jaar vier keer bijeen om gezamenlijk aan ieders doel rondom gelijke kansen, diversiteit en inclusie te werken. Dit interview met één van de deelnemers, ManpowerGroup, toont hoe bevlogen de werkgevers zijn. In april ging de groep aan de slag met het onderwerp ‘objectieve werving en selectie’. Valentina Djoemai, beleidsmedewerker bij Diversiteit in Bedrijf verzorgde een stuk theorie en Chawa Verwer, adviseur werving & selectie bij de Gemeente Utrecht nam ons mee in haar ervaringen met de pilot nudging; kleine aanpassingen die de invloed van onbewuste vooroordelen in het wervings- en selectieproces zou beperken. We schreven samen met AWVN een kennisbrief over de meest interessante uitkomsten.
Na de zomer volgen er nog vier bijeenkomsten over verschillende onderwerpen. Op 4 oktober gaat de bijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland, over interculturele communicatie binnen de organisatie. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor een goede landing van statushouders op de werkvloer? Wees welkom, aanmelden kan hier.

Netwerk Onderwijswerkgevers
Na de zomer starten we met nog een specifiek netwerk, namelijk voor onderwijswerkgevers die meer kansen willen zien, creëren en benutten voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Peter Vos, voorheen projectleider van het project Baanbrekers (van de PO-Raad en VO-raad) zal met zijn aanstekelijke enthousiasme nu ook dit DNZ-netwerk leiden. Op 9 juli is de online kick-off!

Update projecten

Naast onze netwerkactiviteiten, houden we ons dagelijks bezig met initiatieven en projecten die direct of indirect bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Wist je bijvoorbeeld dat De Normaalste Zaak betrokken is bij het impactprogramma van het tv-programma De Wasstraat? Hoe gaaf is dat? Hieronder geven we een update van de andere projecten waar wij zelf (mede-)initiatiefnemer van zijn.

Project Loonkostensubsidie
Zonde is het, wanneer bureaucratie inclusieve werkgevers belemmert. Zo ervaren werkgevers veel ‘gedoe’ rondom loonkostensubsidie (LKS). Daarom gaven wij, op verzoek van het ministerie van SZW, samen met Divosa en VNG vorm aan een eenduidige werkwijze voor deze regeling. Het ‘preferente proces loonkostensubsidie’ ontwikkelden we samen met werkgevers, gemeenten en vertegenwoordigers van mensen met een arbeidsbeperking. De werkwijze vereenvoudigt de regeling, van aanvraag tot en met uitbetaling. We zetten ons al ruim een jaar in voor implementatie in zoveel mogelijk gemeenten. Deze animatievideo helpt daarbij. Inmiddels is bijna de helft van de gemeenten met het preferente proces aan de slag.
Werkgevers die het meeste profijt gaan ondervinden, zijn ‘bovenregionale werkgevers’ die over de grenzen van gemeenten heen werken, bijvoorbeeld wanneer hun bedrijf meerdere locaties heeft. Het goede nieuws is dat acht arbeidsmarktregio’s – Rijk van Nijmegen bijvoorbeeld – bijna of al volledig over zijn en dat zijn dus de regio’s waar werkgevers in alle bijbehorende gemeenten dezelfde werkwijze kunnen verwachten.

Project Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid
Misschien heb je het in het nieuws al voorbij zien komen: het kabinet trekt 18 miljoen uit om de baankansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten. Fantastisch nieuws, want daarmee kunnen er maar liefst 2300 IPS-trajecten (Individuele Plaatsing en Steun) gerealiseerd worden. Met andere woorden: zo’n 2300 mensen met een psychische kwetsbaarheid die nu ongewild thuis zitten, krijgen de kans om onder begeleiding een baan te vinden die bij hen past. Werkgeversvereniging AWVN en de partners van De Normaalste Zaak blijven daarom hun krachten bundelen om te zorgen dat meer werkgevers meer werkgelegenheid bieden of creëren voor deze ‘doelgroep’. Eén van die werkgevers die hier al volop mee bezig is, is Nadia van den Heuvel van Ictoria, sinds begin dit jaar ook partner van DNZ! In deze video vertelt zij in kraakheldere taal waarom ze deze ‘opdracht’ als vanzelfsprekend beschouwt.
Op 12 juli organiseren we samen met AWVN een online sessie over hoe je als werkgever kunt helpen voorkomen dat medewerkers uitvallen door psychische klachten. Wil je hieraan deelnemen of meer weten over dit thema, neem dan hier een kijkje.

Impact maken met sociale inkoop
Sociale inkoop is een hot topic bij werkgevers. Vanuit het project Partnerships en inkoopkracht verzorgt De Normaalste Zaak dit jaar workshops, inspiratiesessies, kennissessies en proeftuinen voor afdelingen HR en inkoop, met name bij overheidswerkgevers. Zo hebben we samen met VNG gemeenten geïnformeerd en starten we binnenkort met NFU kennissessies voor UMC’s. Het doel is altijd: HR en inkoop laten samenwerken om samen met leveranciers duidelijke, haalbare SROI-afspraken te maken (en te monitoren). Om gezamenlijk meer sociale impact te maken.
Ook hebben we samen met Zestor (het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor hogescholen) tien Hbo-instellingen getraind. En hier blijft het niet bij, want Zestor stelt met de pilot Bijdragen aan de banenafspraak met sociale inkoop middelen beschikbaar voor hogescholen om zich te laten ondersteunen door DNZ bij het opzetten dan wel uitbouwen van sociale inkoop. De eerste drie hogescholen – Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Saxion en Windesheim – hebben zich al gemeld! We hebben samen met hen plannen van aanpak opgesteld om aan de slag te gaan met sociale inkoop. En daar hebben we heel veel zin in!
Wil jij dat jouw organisatie ook (meer) impact gaat maken met sociale inkoop? Op deze projectpagina vind je een handreiking, praktijkverhalen en belangrijke learnings.

TERUG OMHOOG