Handreiking bepalen begeleiding bij arbeidsparticipatie beschikbaar


Sinds oktober is er een digitale handreiking beschikbaar voor professionals, waarmee ze kunnen vaststellen op welke aspecten een klant met een beperking werkaanpassing en begeleiding nodig heeft om aan het werk te komen en te blijven.

Bij de ontwikkeling van dit hulpmiddel is nauw samengewerkt met onder andere arbeidsdeskundigen, jobcoaches, begeleiders uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), klantmanagers van gemeenten, consulenten en coaches gespecialiseerd in de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS).

Download hier deze handreiking