Handreiking Partnerships voor meer banen vernieuwd


Hij is er: de vernieuwde handreiking Partnerships voor meer banen. De handreiking biedt publieke opdrachtgevers een stappenplan om samen met hun opdrachtnemers banen te realiseren voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Open de handreiking door op de afbeelding te klikken, of download hier het bestand in pdf voor optimaal gebruiksgemak

Proeftuinen

De afgelopen jaren hebben we samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verschillende proeftuinen met overheidsopdrachtgevers en hun leveranciers meer banen weten te realiseren. De focus lag op bestaande samenwerkingen binnen lopende contracten. De lessen en ervaringen brachten we vorig jaar juli al samen in de handreiking ‘Partnership en inkoopkracht’, die we vervolgens konden inzetten om nog meer proeftuinen te starten.

Vernieuwd en verrijkt

Het afgelopen jaar werkten we de stappen verder en gedetailleerder uit. We besteden nu expliciet aandacht aan een tweede route: sociale impact realiseren met een aanbesteding, oftewel: een samenwerking starten met een nieuwe opdrachtnemer. Voor deze specialistische kennis hebben we de samenwerking met Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo gezocht. Ook Maatwerk voor Mensen was nauw betrokken bij de publicatie.

Samenwerking staat centraal

De titel zegt het natuurlijk al. Het verkennen en benutten van de mogelijkheden vergt samenwerking tussen markt en overheid. Dit staat haaks op ‘verticaal opdrachtgeverschap’ of eenzijdig opgelegde SROI-afspraken. Een partnership vergt onderling vertrouwen, transparantie en overeenkomstige doelstellingen en belangen. Een voorbeeld van een succesvolle samenwerking is die van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) (opdrachtgever) en dienstverlenend bedrijf Sodexo (opdrachtnemer). Sinds 2019 slaan zij de handen ineen om ex-gedetineerden naar betaald werk te begeleiden. Wat begon als een proeftuin met gedetineerden in een vestiging in Nieuwegein, is uitgegroeid tot een proces dat Sodexo over heel Nederland wil uitrollen. Lees hier meer over dit praktijkvoorbeeld

Veel potentie

Op het moment dat we deze handreiking schreven, bevonden we ons midden in de coronacrisis. De workshops, de begeleiding van proeftuinen en ander contact met enthousiastelingen moesten we plotseling op een andere manier organiseren. Gelukkig was er op dat moment al voldoende (voortschrijdend) inzicht om het stappenplan in deze handreiking vorm te geven. En natuurlijk het urgentiebesef: nu – en vermoedelijk juist in het post-corona tijdperk – zijn er nog veel werkzoekenden met potentie die langs de kant staan.

Werk jij bij een publieke organisatie als beleidsmaker, inkoper, projectleider banenafspraak, HR-medewerker, contractmanager of leidinggevende en wil je graag kansen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking? Benut de inkoopkracht van jouw organisatie en gebruik de handreiking om samen met opdrachtnemers sociale impact te maken.
Ben je opdrachtnemer? Deel deze handreiking met je opdrachtgever en ga samen aan de slag!

Voor meer informatie over dit project en de handreiking kun je contact opnemen met Nienke Schütte.

Nienke Schütte
projectmanager Partnership & inkoopkracht
nienkeschutte@denormaalstezaak.nl

Deel dit bericht