De Hartekamp Groep: Het is allemaal nog heel pril


De Hartekamp Groep biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie is actief in de regio Zuid-Kennemerland en biedt ondersteuning aan 1.450 cliënten ‘van alle leeftijden en met beperkingen in alle gradaties’.

Marian Stet is lid van de Raad van Bestuur. Ze heeft onder andere HR en organisatieontwikkeling in haar portefeuille. “We zijn georganiseerd in 120 zelforganiserende teams. We hebben een platte structuur, met relatief weinig managers. Verreweg het overgrote deel van de medewerkers is actief aan de zorgkant, voornamelijk op mbo-niveau.”

Tot de ondersteuning die de Hartekamp Groep biedt, behoren dagbesteding, behandelingen en wonen, in kleinere woongroepen of op een van de twee locaties in Heemskerk en Heemstede. Onder dagbesteding verstaat Stet ook (begeleiden naar) werk. “Werk is zo belangrijk. Het haalt mensen uit hun isolement en geeft ze structuur. En minstens zo belangrijk, het helpt ze hun gevoel van eigenwaarde te versterken.”

A zeggen, B doen

Daarom begeleidt de Hartekamp Groep cliënten die daarvoor in aanmerking komen ook naar regulier werk of vrijwilligerswerk. “Gaandeweg kwam toen de vraag op: wat doen wij zelf eigenlijk? Je kunt niet A zeggen en B doen. Daarom hebben we vorig jaar besloten om zelf ook actiever te worden als werkgever voor mensen met een arbeidsbeperking.”

Stet onderzocht haar eigen organisatie om erachter te komen wat de Hartekamp Groep op dit vlak allemaal al deed. “We hebben al een paar mensen met een beperking in dienst. Maar nu is het tijd om er fundamenteel naar te gaan kijken. We willen er nu echt gestructureerd mee aan de slag en dat begint met budget. Daarom hebben we in 2017 geld vrijgemaakt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.”

Welke werkzaamheden?

De tweede stap die Stet wil gaan zetten, is onderzoeken welke werkzaamheden bij de zorgorganisatie verricht zouden kunnen worden door mensen met een arbeidsbeperking. “Het is allemaal nog heel pril. Maar nu denken we bijvoorbeeld aan de tuindienst, de receptie of de huishoudelijke ondersteuning. Ook jobcarving is zeker niet uitgesloten.”

Stet is ervan overtuigd dat banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking niet alleen voordelen biedt aan de nieuwe werknemers zelf, maar ook aan de collega’s. “Het helpt de collega’s om geconfronteerd te worden met mensen die een beperking hebben en misschien wat meer moeite moeten doen om te kunnen werken. Iedereen die bij een zorginstelling werkt weet dat er een kloof is in de maatschappij tussen mensen met en zonder beperking. Die kloof moeten we slechten, dat is beter voor iedereen.”

Deel dit bericht