Heb vooral geen haast wanneer je op zoek bent naar een geschikte kandidaat


Interview met Harm Horlings, directeur M. van den Oever Boomkwekerijen
Waarom doen jullie mee aan het project Arbeidsparticipatie van MVO Nederland?

In ons dorp, Haaren, zijn twee grote instellingen voor mensen met een geestelijke en lichamelijke beperking. De boomkwekerij, en vooral ons bedrijf, is één van de grotere werkgevers in deze regio. Vanuit het oogpunt van bedrijfspositionering besloten wij om MVO meer te benadrukken en werkervaringkansen te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een samenwerking was dus een logisch gevolg, maar kwam niet direct tot stand. Dankzij de oproep in de nieuwsbrief van MVO Nederland konden we, in de vorm van de projectleider, een ‘neutrale’ tussenpartij inschakelen. En met resultaat, want over twee weken begint onze eerste kandidaat!

 

Hoe verloopt de aannameprocedure?
We hebben twee gespreksrondes gehad waar we met de jobcoach, leidinggevenden en persoonlijk begeleiders de mogelijkheden hebben onderzocht. Hierna is op papier een kandidaat aan ons voorgesteld; een jongen met een licht verstandelijke handicap die zelfstandig woont. Zijn begeleiders adviseerden om pas op zijn eerste werkdag kennis met hem te maken en hem daarna direct aan het werk te zetten. Zo begrijpt hij beter dat hij op dat moment hier aan de slag kan, in plaats van een eerste kennismaking en pas enkele weken later beginnen. Dat verloopt dus iets anders dan in een ‘gewone’ aanname procedure, maar is wat ons betreft geen probleem. Op de werkvloer hebben we één aanspreekpunt voor hem; iemand die hem begeleidt en waarbij hij terecht kan. Tegelijkertijd hebben we in een memo alle collega’s geïnformeerd over zijn komst. Zo weet iedereen wat de stand van zaken is. Hoe het verder gaat en waar we tegen aan lopen, merken we vanzelf wel!

Welke tips of aanbevelingen wilt u delen met medeondernemers?
Eigenlijk valt het met alle ‘regelgevingen’ wel mee. Het wijst zich enerzijds vanzelf, en anderzijds zijn er genoeg betrokkenen die weten wat er wanneer moet gebeuren. Een tip die ik wel wil meegeven, is: heb geduld. De trajecten duren iets langer dan bij reguliere kandidaten, omdat er veel terugkoppeling met diverse partijen plaats moet vinden. Een grote meerwaarde zie ik in de tussenkomst van MVO Nederland. Voor de betreffende instellingen, Prisma en Cello, was een direct verzoek van ons wellicht niet interessant genoeg. Maar dankzij de neutrale rol van Martine Breedveld, die het contact legde, hebben we binnenkort een eerste werkervaringsplaats en zijn we betrokken in de pilot ‘Meer werkplekken bij werkgevers’. Zo kunnen we de MVO- doelstellingen van onze organisatie nog beter vorm en inhoud geven!

 

Boomen rooien door M. van den Oever Boomkwekerijen

Verder lezen
Project Meer werkplekken bij werkgevers
Dossier Diversiteit & arbeidsparticipatie 

Deel dit bericht