Hemmink


Wat is de motivatie van bedrijf Hemmink om aan de slag te gaan met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Hemmink is een familiebedrijf met een sociaal karakter. Betrokkenheid vinden wij een belangrijke competentie. Wij willen ons ook betrokken voelen bij de maatschappij om ons heen. Onze medewerkers zijn een afspiegeling van de maatschappij. Wij willen mensen graag een kans geven hun capaciteiten in te zetten. We zijn immers allemaal anders.

Wat wil je de komende periode (bv jaar) bereiken in samenwerking met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Met elkaar aan onze strategische doelstellingen werken. Iedereen is daarbij een belangrijke schakel.
• Wat is de eerste stap die je gaat ondernemen om deze doelstelling te behalen?
Mensen betrekken bij de organisatie c.q. afdeling. Laten integreren in het team.
• Welke knelpunten ervaar je bij het realiseren van deze doelstelling?
De een heeft meer begeleiding nodig dan de ander. De tijdfactor kan een rol spelen. Het team moet ook de signalen opvangen en begrijpen van bepaalde mensen (bijvoorbeeld degenen met een autisme beperking).

Heb je al tips? Geef dan twee tips aan andere bedrijven die bezig zijn met inclusief ondernemen.

Ondernemen houdt niet op bij de voordeur. Maatschappelijk betrokken ondernemen verrijkt je organisatie. De mensen die op deze wijze een kans krijgen deel te nemen aan de maatschappij zijn erg gemotiveerde medewerkers.

Met welke uitvoeringspartij werk je goed samen voor het vinden, plaatsen en of begeleiden van kandidaten en waarom?

Tot nu toe zijn mensen nog op verschillende manieren bij ons terecht gekomen, dus niet via één specifieke instantie. Twee mensen via het RIBW, nu een jongeman via een school voor jongeren met een handicap, die eerst stage heeft gelopen en nu parttime een jaarcontract bij ons heeft gekregen. Ook is er een lijn met de sociale werkvoorziening in Zwolle.

Wat verwacht je van het partnerschap van De Normaalste Zaak?

Ik neem aan tips over bijvoorbeeld subsidies en het uitwisseling van ervaringen.
Wat levert het je op?
Het past binnen onze filosofie en de uitstraling dat je bedrijf in de lijst met partners staat, dat is positief. Zichtbaar voor diverse relaties.
Wat heb je zelf in te brengen (kennis / ervaringen / mensen die mogen komen kijken / waar wil je vragen over beantwoorden …)
Recent hebben we een interview gegeven voor een blad.

Op welke prestatie op het gebied van inclusief ondernemen binnen het bedrijf bent u het meest trots?

Dat onze collega’s het vanzelfsprekend vinden omdat het bij de cultuur van Hemmink past en ook waar nodig assistentie willen verlenen.
En dat de mensen waar het om gaat positief zijn over Hemmink en goed meedraaien in ons bedrijf naar hun vermogen.

Deel dit bericht