Het einde van de banenafspraak


De arbeidsmarkt wordt krapper; het aanbod aan kandidaten uit de doelgroep banenafspraak droogt in hoog tempo op. Tegelijkertijd zitten er nog honderdduizenden mensen zonder baan. Het is tijd voor nieuwe afspraken over de basis van de arbeidsmarkt.

Net voor de zomer presenteerde het UWV de voortgangscijfers over de banenafspraak. De werkgevers in de marktsector, onze achterban, scoorden wederom heel goed. We liggen ruim voor op schema. Dat blijkt ook uit onze laatste leden-enquête: DNZ-partners hielpen royaal meer kandidaten aan het werk dan ze zichzelf hadden voorgenomen.

Maar hoe lang kunnen we deze successen nog vieren? Het aantal openstaande vacatures voor de doelgroep stijgt fors. Alleen al bij DNZ-partners zouden vele honderden extra mensen uit de doelgroep aan het werk kunnen. Echter geven steeds meer gemeenten aan dat ze geen plaatsbare kandidaten uit het doelgroepregister (meer) hebben. Wat moeten we met de banenafspraak als het doelgroepregister zo snel opdroogt en er tegelijkertijd een paar honderdduizend mensen in ‘de bakken’ van UWV en gemeenten zitten? Dát is het probleem dat we op moeten lossen.

Het is de hoogste tijd om nieuwe afspraken te maken over de basis van de arbeidsmarkt. Afspraken waarbij iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt – bijvoorbeeld statushouders, GGZ’ers of langdurig werklozen – gelijke kansen en passende ondersteuning krijgt. Afspraken waarbij werkgevers niet bestraft worden voor de mensen die ze niet aannemen, maar beloond worden als ze kwetsbare mensen wél toekomstperspectief bieden. Afspraken waar private werkgevers én overheidswerkgevers hun bijdrage aan leveren.

Inmiddels weten we dat het echte effect van afspraken en regelingen staat of valt bij de uitvoering. En, vergeef me het cliché, die geven we sámen vorm. De Normaalste Zaak neemt in het najaar daarom een aantal concrete initiatieven om de samenwerking tussen bedrijven, gemeenten en het UWV te versterken:

  • Een werksessie tussen vijf grote bedrijven en vijf gemeenten om processen rondom plaatsing en subsidiëring van kandidaten in kaart te brengen en te vereenvoudigen.
  • De tweede praktijktafel voor gemeenten, ministerie en MKB-bedrijven over loondispensatie en loonkostensubsidie.
  • Een bijeenkomst met zoveel mogelijk wethouders uit grotere gemeenten en zo’n tachtig bedrijven om met elkaar een samenwerkingsagenda op te stellen.
  • Ook de samenwerking met overheidswerkgevers krijgt vorm. Samen met facilitaire bedrijven en overheidsopdrachtgevers wordt in partnership gewerkt aan meer banen voor de doelgroep. Zonder inbesteding en gewoon laten zien dat samenwerking loont.

Op deze manier willen we het vertrouwen tussen de verschillende partijen laten groeien. Als we elkaar een kijkje in de eigen keuken gunnen en echt samen optrekken, komen de praktische oplossingen vanzelf en komen we tot een regeling voor ‘de onderkant’ van de arbeidsmarkt. Werkgevers snakken ernaar. Veel gemeenten ook. De tijd is rijp.

Bert van BoggelenBert van Boggelen
Bert van Boggelen is oud bestuurder-directeur CNV vakcentrale. Als kwartiermaker van De Normaalste Zaak doet hij op deze plek regelmatig verslag van zijn ervaringen. E-mail: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl
Tel: 06-51534933