Het Goed


Wat doet uw bedrijf en wat is de omvang van uw personeelsbestand?

Het GOED staat al 20 jaar voor `werk maken van hergebruik’. Als professioneel kringlooporganisatie doen wij doen dat inmiddels op 20 plaatsen, en bieden daarbij werk aan ca. 800 medewerkers, waarvan het merendeel een grote afstand tot de arbeidsmarkt kent. Voor verdere informatie zie het reeds toegezonden jaarverslag.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

Omdat wij dat de missie is van onze organisatie; op deze wijze willen wij ons steentje bijdragen aan een duurzame wereld.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

Zie jaarverslag.

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen?

Mensen dienen in hun kwaliteiten en talenten aangesproken te worden.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

De overheid denkt en opereert nog te verkokert. Met een ontschotting tussen afdelingen als Milieu en Werkgelegenheid kan een meer integrale visie worden ontwikkeld, met een nadrukkelijke rol voor de Social Return on Investment.

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

In alle bescheidenheid denken we dat we een GOED verhaal hebben. Omroep Brabant zal deze winter een 10-delige docusoap over Het GOED gaan uitzenden, waarin onze medewerkers, onze unieke producten en onze klanten centraal staan.

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

Politieke lobby voor meer integraal beleid (SROI).