Het is tijd voor de regio’s


Foto: André ter Velde

Foto: André ter Velde

Op vrijdag 16 mei is het startsein gegeven voor het eerste regionale ondernemersnetwerk van De Normaalste Zaak. Tien ondernemers uit de Veluwe hebben de primeur.

Participatiewet, Quotumwet, 100.000-banenplan, de afgelopen tijd hebben de discussies vooral op landelijk niveau plaatsgevonden. En nu is het tijd voor de regio’s. Dat wil zeggen, het is tijd dat de afspraken die op nationaal niveau gemaakt zijn, op lokaal en regionaal niveau gaan landen. Daar liggen de mogelijkheden om de komende jaren de 100.000 banen voor mensen met een arbeidshandicap te creëren.

De gemeenten denken over het algemeen dat zij de regie hebben als het gaat om de plaatsing van mensen op de arbeidsmarkt. Voornamelijk omdat ze ook de financiële middelen in beheer hebben. Daarbij vergeten ze voor het gemak nog wel eens dat het bedrijfsleven de banen moet bieden. We moeten er dus samen uitkomen.
Daarom is het voor gemeenten ook interessant in contact te komen met het lokale netwerk van De Normaalste Zaak (DNZ). Dat zijn namelijk precies die bedrijven die al bewezen hebben open te staan voor inclusief ondernemen en kansen te bieden aan mensen met een beperking.

Het regionale ondernemersnetwerk op de Veluwe zal de knelpunten inventariseren die de leden ondervinden bij hun zoektocht naar geschikte kandidaten. Met onze bevindingen kunnen we dan de gemeenten en het UWV hierop aanspreken en aandringen op een oplossing.

Juist daar is dat regionale niveau ideaal voor. Ik verwacht er veel van en als landelijk netwerk ondersteunen we het natuurlijk ook van harte. De bedrijven die nu al deelnemen in dit regionale DNZ-netwerk, zullen hun eigen netwerk actief inzetten om andere ondernemers uit de Veluwe-regio te interesseren voor De Normaalste Zaak Veluwe. We zullen verschillende bijeenkomsten organiseren. En niet alleen voor bedrijven onderling, er staat bijvoorbeeld ook een kennismakingsontbijt op de rol met mensen die een beperking hebben en op zoek zijn naar een baan.

Wat De Normaalste Zaak betreft, blijft dit initiatief niet beperkt tot de Veluwe. Ik ga ervan uit dat er nog dit jaar meer andere regionale netwerken zullen starten. Goed voorbeeld doet immers goed volgen.

Bert van BoggelenBert van Boggelen
Bert van Boggelen is oud bestuurder-directeur CNV vakcentrale. Als kwartiermaker van De Normaalste Zaak doet hij op deze plek regelmatig verslag van zijn ervaringen.E-mail: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl
Tel: 06-51534933