Highlights kennisbijeenkomst Maatschappelijke waarde


Voor de kennisbijeenkomst van 27 september van DNZ en ProVijf zijn drie organisaties uitgenodigd om over het onderwerp maatschappelijk waarde hun ervaringen te delen, waarbij ook de hobbels naar het creëren van maatschappelijke impact als organisatie, het voetlicht zijn gepasseerd.

Randstad – Social Return on Investment – Van toen tot nu
Bert-Jan Rip – senior key accountmanager Overheid

Randstad als personele dienstverlener is met name vanuit de rol van opdrachtnemer van overheidsopdrachten, gericht op het helpen van mensen uit de brede doelgroep om deze te ondersteunen bij hun ontwikkeltraject naar en op de arbeidsmarkt. Randstad wil op basis van ervaringen en visieontwikkeling door de jaren heen, meer sociale impact realiseren door mensen vanuit een uitkeringssituatie duurzamer aan het werk te krijgen, in plaats van enkel gedurende de looptijd van een inkoopcontract. Voorbeelden daarvan zijn onder andere de volgende drie projecten;

  • Good Hotel
  • Impower
  • Ajax Challenge

Randstad ziet het onder andere als haar taak, om met haar opdrachtgevers de dialoog aan te gaan over SR invullingen en de duurzaamheid hiervan, op een wijze die je het best door een gezamenlijke inspanning kan bewerkstelligen.

ISS Facility Services – Inclusiebeleid
Peter Vos – Manager Social Return on Investment

ISS heeft Social Return on Investment sinds een aantal jaar prominent in haar bedrijfsvoering staan. Maatschappelijke waarde moet binnen het gehele bedrijf een uitgangspunt zijn; mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten op duurzame wijze een plek kunnen krijgen binnen de organisatie, waarbij ook vanuit commercieel oogpunt het zakelijke aspect een duidelijke rol heeft. Opleiden heeft een centrale rol. Om de (intrinsieke) doelstellingen te behalen heeft ISS een SROI organisatie opgericht, die stapsgewijs is uitgegroeid naar een afdeling binnen ISS, waarbij de volgende drie uitgangspunten centraal staan;

  • Sociale Inkoop
  • ISS Dienstverband
  • Inclusie projecten

Provincie Noord-Holland – investeren in een inclusieve arbeidsmarkt
Myriam in ’t Veen – Coördinator Social Return &
Pascalle Beekman – HR Business Partner – banenafspraak

De provincie Noord-Holland ziet haar rol binnen Social Return breed; een rol als opdrachtgever, maar ook als werkgever.

1. De provincie als opdrachtgever;
De provincie wil vanuit haar rol met haar opdrachtnemers extra maatschappelijke impact creëren. Er is geen gericht doelgroepbeleid. De provincie beschikt immers niet over een zogenaamde ‘kaartenbak’ waar namen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in zitten. De provincie streeft naar sociale impact die aansluit bij haar opdrachtnemers; laat de opdrachtnemers doen waar ze goed in zijn, binnen een maatschappelijke context, waarbij zij uitgedaagd worden op de eigen creativiteit. “Kan niet” is geen optie voor de provincie.

2. De provincie als werkgever;
De provincie wil ook eigen maatschappelijke impact creëren door inzet van interne banenafspraken die boven formatie zijn en heeft zich hiertoe landelijk gecommitteerd. Ook hier met als doel om een duurzame waarde te realiseren. De provincie heeft hiervoor budget vrijgemaakt en zet breed in op begeleiding. Hierbij wordt niet alleen de medewerker begeleid, maar vooral ook de afdeling waar de nieuwe medewerker komt te werken.

Elke presentatie heeft vragen en discussiepunten opgeleverd, waardoor de mogelijkheden en wellicht soms de onmogelijkheden van Social Return besproken worden. De presentaties en de daaruit volgende discussies hebben weer aanleiding gegeven voor ideeën en zienswijzen.

ProVijf – Inzicht & Grip op de Maatschappelijke Voetprint
Maikel van Doveren, partner

ProVijf heeft deze kennissessie met de Normaalste Zaak georganiseerd. ProVijf biedt met de WIZZR en de WIZZR BIZZ een IT monitoringsinstrument om voor overheden en het bedrijfsleven de Maatschappelijke Waarde in beeld te krijgen en grip te hebben op de impact; vanuit de rol als werkgever, opdrachtnemer en opdrachtgever.


» Bekijk de presentatie van Randstad
» Bekijk de presentatie van Provincie Noord-Holland
» Bekijk de presentatie van ProVijf