Hoe kan de werkgeversdienstverlening van WSP’s optimaal werken?


Op 16 april organiseerde de Normaalste Zaak in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een praktijktafel over de werkgeversdienstverlening van de publieke Werkgeversservicepunten (WSP’s). De praktijktafel bracht publieke en private partijen bijeen om gezamenlijk een beeld te vormen over de huidige dienstverlening en er werd gebrainstormd over verbeterpunten. De praktijktafel is onderdeel van het Breed offensief, een initiatief van Staatssecretaris Tamara van Ark om meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen.

Bert van Boggelen, kwartiermaker van de Normaalste Zaak, opende de praktijktafel.
“Vandaag proberen wij gezamenlijk arbeidsinclusiviteit eenvoudiger en behapbaarder te maken”. Hij waarschuwt voor de uitdaging die achter deze opdracht schuilgaat, want: “niets is moeilijker dan zaken eenvoudiger maken”. Na dit openingswoord benadrukte Barbara Kits, beleidsadviseur bij SZW, het belang van verbinding tussen het werkgeversperspectief en het perspectief van de publieke partijen. “Door met elkaar in gesprek te gaan krijgen we samen zicht op wat goed gaat en waar het mogelijk nog beter kan”.

Ervaringen uitwisselen

Tijdens de praktijktafel stond het uitwisselen van ervaringen centraal. Werkgevers van een divers scala aan bedrijven en vertegenwoordigers van gemeenten, UWV, het ministerie van Sociale Zaken en enkele WSP’s deelden hun ervaringen uit de praktijk. De aanwezigen gingen met elkaar in gesprek over wat werkgevers nodig hebben van de WSP’s en over wat de WSP’s nodig hebben van werkgevers om hen goed van dienst te kunnen zijn. Al gauw ging het over de complexiteit. Het helpt wanneer WSP’s maatwerk leveren aan de diverse werkgevers; van klein tot groot, en van de horeca tot aan de technologiesector. Werkgevers gaven daarnaast aan baat te hebben bij een vast contact met iemand die hen goed kent. Als zo’n vast aanspreekpunt vertrekt, is van belang dat de kennis over de werkgever naar de nieuwe accountmanager wordt overgedragen. Voor WSP’s helpt het wanneer werkgevers bereid zijn te investeren in de relatie met het WSP en met nieuwe werknemers die zij via het WSP in dienst nemen.

Brainstormen over verbeterpunten

Daarnaast werd in een interactieve groepsronde gebrainstormd over mogelijke verbeterpunten. De groep was empathisch maar ook kritisch naar elkaar. Er werden voorstellen gedaan voor het inrichten van één aanspreekpunt vanuit het WSP, voor het verder verbeteren van het proces van dienstverlening en er werd gereflecteerd op het pakket aan dienstverlening dat het WSP te bieden heeft. De deelnemers deelden aan het eind van de sessie hun enthousiasme over de opbrengst: “Je verdiepen in elkaars perspectief heeft veel meerwaarde,” gaf één van de deelnemers aan.

Deze sessie was onderdeel van een reeks praktijktafels die De Normaalste Zaak organiseert in het kader van het Breed offensief. Een overzicht van onze praktijktafels vindt u hier