Hoofdlijnennotitie Participatiewet eind juni verwacht


Minister Asscher streeft ernaar om eind juni een hoofdlijnennotitie over de voorgenomen Participatiewet aan de Tweede Kamer aan te bieden. Deze notitie moet meer bekendmaken over de invulling van de quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Ook de veranderingen in de Participatiewet die het resultaat zijn van het sociaal akkoord zullen aan bod komen.

Dit blijkt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Nog voor de Tweede Kamer met zomerreces gaat, zal zij nog oordelen over de notitie.

Lees het hele bericht op Rendement.nl:
Hoofdlijnennotitie Participatiewet in de maak

Lees de brief van minister Asscher:
Brief betreft: verzoeken naar aanleiding van de planningsbrief 2013 en sociaal akkoord