Hutten: Participeren op eigen wijze


Hutten als inclusief ondernemer betekent dat wij elke dag bijdragen aan een inclusiever Nederland. We voeren een actief inclusief werkgeversbeleid. Onze activiteiten en werkprocessen worden zoveel als mogelijk op een inclusieve wijze ingevuld en we zijn continu met de wereld om ons heen in contact, om ook hun te stimuleren om inclusiever te ondernemen. Als onderdeel van ons inclusief ondernemersbeleid voeren wij een actief inclusief werkgeverschapsbeleid. Wij bieden vanuit die hoedanigheid mogelijkheden op werk voor iedereen die de wil toont om te leren en naar vermogen wil bijdragen aan onze organisatie.

Alle werkprocessen met betrekking tot in-, door- en uitstroom leiden tot mogelijkheden in plaats van uitsluiting. En waar nodig worden procedures en werkprocessen aangepast of takenpakketten gecreëerd ten einde een inclusieve groei qua aantallen en percentages samenwerkers te realiseren.

Lees de hele column van Hutten op de site van Op naar de 100.000 banen.

Deel dit bericht