IBFD: We zijn nog op zoek naar de vorm


In de belastingwereld kent iedereen IBFD, maar daarbuiten? Het begrip belastingkantoor dekt de lading niet, internationaal belastingexpertisecentrum is misschien een betere omschrijving.

IBFD, waar 170 mensen van over de hele wereld werken, is in elk geval een autoriteit op het gebied van internationaal fiscaal recht en maakt documentatie waar rechtenstudenten en belastingadviseurs dankbaar gebruik van maken. Tina Hayema is er HR-adviseur. “Van de medewerkers is ongeveer de helft specialist in het internationaal recht.”

Breder trekken

Als HR-adviseur is Hayema nauw betrokken bij de pogingen van IBFD om een inclusieve werkgever te zijn. Ze noemt haar werkgever een bedrijf met een intrinsieke behoefte om kansen te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. “Maar dat willen we ook doen aan mensen van verschillende leeftijden, geslacht en achtergrond. We willen dus dolgraag voldoen aan de doelstellingen van de Participatiewet. Vanuit de aard van ons werk willen we altijd compliant zijn aan de wetgeving, maar goed inclusief beleid is breder dan één doelgroep.”

Dat gezegd hebbende, doet Hayema nu wel haar best om plekken voor mensen met  een arbeidsbeperking te vinden. Samen met de gemeente Amsterdam creëerde IBFD bijvoorbeeld al een garantiebaan in de bibliotheek. “Dat doen we sinds 2014 en het is een plek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een half jaar kunnen wennen aan werk. Dat loopt naar tevredenheid, een van de participanten heeft inmiddels zelfs een contract gekregen en is coördinator van het project.”

De juiste vorm

Voor andere plekken is Hayema nog op zoek naar de juiste vorm. De kennisintensieve en specialistische organisatie is volgens haar niet echt geschikt om via jobcarving nieuwe banen te scheppen. “Daarom zoeken we het binnen de bestaande functies die vrij komen en misschien wat minder tijdsdruk kennen.”

De komende maanden trekt Hayema de organisatie in om plekken te vinden en dan na de zomer het nieuwe inclusieve beleid uit te kunnen rollen. Samen met de verschillende managers gaat ze op zoek naar mogelijkheden. “Natuurlijk spelen de Participatie- en Quotumwet in het achterhoofd een rol, maar ik wil de vraag of mensen nu wel of niet tot de doelgroep behoren, eerst maar eens los laten. Uiteindelijk gaat het er volgens mij om dat we kansen bieden aan mensen die dat nodig hebben!”

Deel dit bericht