IBM: “Zelfanalyse is heel belangrijk”


IBM spotlight foto

De uitreiking voor de Nominatie van IBM voor de Business Walk of Fame van de Lucille Werner Foundation

IBM is een van de grootste IT-bedrijven ter wereld met in totaal meer dan 425.000 medewerkers. Marielle Vos werkt voor de Nederlandse vestiging. Zij is Lead Resource Deployment Manager, maar daarnaast ook voortrekker in het project om het bedrijf klaar te maken voor de integratie van medewerkers met een beperking.

IBM heeft een strak diversiteitsbeleid dat erop gericht is om verschillende minderheidsgroepen aan zich te binden. Per land geldt er een verschillend Focal Point. In Nederland ligt de focus op dit moment op mensen met een beperking. Vos: “We willen graag mensen met een beperking aan ons binden, omdat we altijd op zoek zijn naar de beste persoon op de beste plek”

Interne en externe communicatie
Vos schreef de afgelopen maanden een plan om van inclusief ondernemen een succes te maken bij IBM. “We zoeken het allereerst in de verbetering van de interne communicatie. Om anderen te helpen en van elkaar te leren, ben ik op zoek naar meer ambassadeurs, andere IBM’ers met een ziekte of beperking die hun verhalen willen delen om zo te laten zien dat mensen met een arbeidshandicap ook bij ons heel succesvol kunnen zijn.”

Voor dit doel heeft IBM een interne community gebouwd. Zo gaan mensen met een beperking – maar ook hun collega’s en managers – zich nog meer betrokken voelen en gaan meedenken in het vinden van mogelijkheden.

Ook de externe communicatie is van belang. Daarom participeert IBM actief in kennisnetwerken als de ‘De Normaalste Zaak’, ‘CAP100 / Lucille Werner Foundation’ en ‘de Ambitie van Zuid’. Via zulke organisaties kunnen we onze kennis verbreden en delen. Bovendien laten we ook zien dat we een inclusieve organisatie willen zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is de nominatie voor de Business Walk of Fame van CAP100. Helaas hebben we de Walk of Fame tegel op de Zuidas niet gewonnen, maar de nominatie is ook een een kers op de taart.“

Alles in place
Volgens Vos is er bij IBM al van alles mogelijk als het gaat om het aanpassen van werkplekken. “Bij ons is alles in place. Denk aan bijzondere software of de mogelijkheden om flexibel te werken, daar zal het dus niet aan liggen.
Een handicap hoeft dus geen belemmering belemmering te zijn. Ik heb zelf een chronische ziekte en zo zijn er meer collega’s. Maar zelfanalyse is heel belangrijk: hoe graag wil ik deze baan en wat heb ik daar voor over?”

Om kandidaten met een beperking de kans te geven IBM te leren kennen, zet Vos in op werkervaringsplekken voor een jaar. “Op zulke plekken krijgen kandidaten de kans te wennen aan het arbeidsritme. Dat is zeker voor mensen die langer zonder werk hebben gezeten belangrijk. Daarnaast leren ze het bedrijf en zichzelf kennen en hebben ze een jaar de tijd om hun talenten te bewijzen.”

Lees de partnerpagina van IBM Nederland BV.

Deel dit bericht