Iceberg Webshop Hands BV


Wat doet uw bedrijf en wat is omvang van uw personeelsbestand?

Iceberg Webshop Hands BV levert e-fulfilment services aan webwinkeliers. Het gaat om advies en begeleiding bij het bouwen van een webshop, om logistieke diensten zoals webwinkelbeheer, warehousing, pick&pack, verzenden en retourverweking, om call center services en om financiele diensten zoals debiteurenbeheer.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

Het is in de eerste plaats een persoonlijke motivatie. In de tweede plaats is het praktisch: deze mensen kunnen dingen die ‘gewone’ werknemers niet zouden kunnen. Orders picken, inpakken en web-administratie bijvoorbeeld, kunnen zij zeer nauwgezet uitvoeren. In de derde plaats is het een marketing-issue. Veel klanten kiezen Iceberg juist vanwege het feit dat wij mensen met een afstand tot de arbeidsmart een kans geven.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

Iceberg streeft ernaar om 75% van het personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met een kwetsbare positie. Op dit moment is dat 55%.
Iceberg is toegetreden tot de raad van advies van Landstede, een landelijk opleidingsinstituut. Daar worden leerlingen opgeleid tot logistiek medewerker; het gaat veelal om leerlingen met een kansarme achtergrond. Iceberg gaat samen met Landstede een opleiding inrichten voor logistiek-/webwinkelmedewerker; dit als nieuwe beroepsmogelijkheid naast de beroepen bij traditionele stenen winkels zoals caissière, vakkenvuller etc.

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen?

Mensen met bijvoorbeeld autisme hebben talenten die er uit komen zodra je ze een echte kans geeft. Professionele begeleiders in het zorgcircuit (bijvoorbeeld van een WSW-instelling) hebben dit onvoldoende in de gaten; zij kijken vooral naar wat mensen NIET kunnen. Maar -eerlijk is eerlijk- de (WSW-) begeleiders worden in hun positieve aspiraties geremd door wet- en regelgeving, CAO’s, ondernemingsraden, verzekeraars, risico-afdekking, cultuur en hiërarchie binnen de organisatie etc.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

Vooroordelen en tijdgebrek bij werkgevers. Er moet een quotum komen. Minimaal 1 werknemer met een ‘arbeidshandicap’ zodra de organisatie groter is dan 10 personeelsleden. Wel meegeleverd: een jobcoach-op-afstand.