IKT: Met de 99vanTwente ondernemers verbinden en informeren


ikt

De Industriële Kring Twente is een van de grootste netwerkorganisaties van het land. Met de IKT wil directeur Annerie Bemthuis inspirerend verbinden: “ondernemers onderling, maar ook met onderwijs en overheid en nu dus met de 99vanTwente.

De IKT vult die inspirerende en verbindende rol op een laagdrempelige manier in, onder andere door lezingen en kennissessies te organiseren en regelmatig een IKT-café te houden. “Bij ons zijn bijna 900 bedrijven aangesloten, zowel uit de maakindustrie als uit de toeleverende dienstverlening. Door deelnemers bij elkaar te brengen willen we een positieve bijdrage leveren aan de economische drive in de regio. ”

Maar de IKT doet meer dan alleen het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Ze voert regelmatig overleg met lokale overheden en onderwijsinstellingen over problemen en kansen waar de deelnemende bedrijven tegen aanlopen. “Als een groep bedrijven met één mond praat, bereik je meer dan als een individuele ondernemer aan de bel trekt.”

99vanTwente

Ook de oprichting van de 99vanTwente is wat Bemthuis betreft een inspirerend en verbindend initiatief. “Vanuit mijn achtergrond in de bouw en vastgoed, ben ik goed bekend met de ontwikkelingen rond social return. Ik weet welk voordeel inclusief ondernemen kan bieden en weet ook tegen welke moeilijkheden ondernemers aanlopen bij de uitvoering van de Participatiewet.”

Zo doelt Bemthuis onder andere op het feit dat het niet mogelijk is om mensen die op korte projectbasis inzetbaar zijn, mee te laten tellen. “Als 99vanTwente zouden we dat samen op kunnen pakken. Door bedrijven die vooral seizoenswerk hebben, samen mensen in dienst te laten nemen bijvoorbeeld.”

De weg wijzen

Maar de 99vanTwente kan ondernemers ook de weg wijzen in het donkere woud van regelgeving en subsidies. “Door werkgevers te verbinden met instanties en met collega-ondernemers die al best-practices hebben ontwikkeld, kunnen we snel goede resultaten behalen. En dat is belangrijk, want er zijn bij ons al de nodige succesvolle, inclusieve initiatieven. Maar we missen – door onbekendheid met de materie en de onduidelijke regelgeving – nog wel veel kansen in onze regio en in heel Nederland.”

Bemthuis hoopt dan ook dat ze samen met De Normaalste Zaak en de verschillende regionale 99van- netwerken de problemen van werkgevers met de Participatiewet aan kan kaarten bij instanties die het moeten uitvoeren. “Als we samenwerken en onze zorgen bundelen, wordt er vanzelf beter naar ons geluisterd.”