Imotions


imotions logoBedrijfsactiviteit: Zakelijke dienstverlening, IMOTIONS stelt zich ten doel om haar klanten te helpen om video vergaderen breed beschikbaar te maken voor alle medewerkers door het wegnemen van alle drempels in het gebruik en de bediening van de apparatuur.
Aantal medewerkers: 14
Aantal arbeidsgehandicapten: 8
Overwegende contractvorm: Reguliere arbeidsovereenkomst


Wat is de motivatie van bedrijf Imotions om aan de slag te gaan met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

IMOTIONS vindt het belangrijk om mensen die vanwege hun handicap moeilijk buiten de deur kunnen werken een kans te geven. Bovendien is de ervaring dat mensen die veel thuis zitten, vaak heel goed zijn met computers.

Wat wil je de komende periode (bv jaar) bereiken in samenwerking met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

• Wat is de eerste stap die je gaat ondernemen om deze doelstelling te behalen?
Imotions heeft als doel om alleen videobutlers aan te nemen met een achterstand op de arbeidsmarkt.
• Welke knelpunten ervaar je bij het realiseren van deze doelstelling?
Het in contact komen met mensen met een achterstand.

Heb je al tips? Geef dan twee tips aan andere bedrijven die bezig zijn met inclusief ondernemen.

Hou vast aan je doelstelling om mensen met een beperking in dienst te nemen. Het vraagt vaak wat meer inzet om deze mensen te vinden en je ziet vaak op tegen de extra papierwinkel. Dit valt in de praktijk vaak erg mee omdat zij meestal met een werkcoach samenwerken die ook graag de werkgever verder helpt.

Wat verwacht je van het partnerschap van De Normaalste Zaak?

Wat levert het je op?
Wij hopen ervaring te kunnen uitwisselen en een betere bereikbaarheid voor het vinden van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.
Wat heb je zelf in te brengen?
Ervaring, ons enthousiasme en de ervaring van thuiswerken (in een groep). Dit met behulp van goede videosystemen die communicatie op afstand natuurlijker maken.

Op welke prestatie op het gebied van inclusief ondernemen binnen het bedrijf bent u het meest trots?

Dat er 8 mensen met een lastig lichaam bij Imotions werken die erg essentieel zijn voor onze bedrijfsvoering. Zij vol overgave, plezier en enthousiasme zelfstandig functioneren.