Alles over inclusief werkgeven ten tijde van corona


De maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Nederland het coronavirus onder controle krijgt, hebben veel impact op de arbeidsmarkt. De Normaalste Zaak is druk bezig om informatie te verzamelen die specifiek voor de inclusieve werkgever van belang is. Op deze pagina houden we een overzicht van actuele thema’s bij, met bijbehorende tips en relevante doorverwijzingen.


Bestaande regelingen versus noodmaatregelen

Werkgevers vragen zich ook af hoe ze de bestaande regelingen moeten combineren met de nieuwe noodregelingen als de NOW, terwijl die bestaande regelingen voor de doelgroep banenafspraak vaak al complex zijn. AWVN geeft op deze pagina antwoord op veelgestelde vragen, waaronder:

  • Heeft de NOW invloed op de loonkostensubsidie?
  • Geldt de no-riskpolis ook als een werknemer besmet is met het coronavirus?
  • Kan de loonwaardebepaling telefonisch gebeuren?

Extra focus op werknemers met een psychische kwetsbaarheid

Veel van onze partners hebben mensen met een arbeidsbeperking in dienst, waaronder ook mensen met een psychische kwetsbaarheid. De gevolgen van de coronacrisis hebben op hen vaak grote impact. Bij werkgevers leven vragen als ‘wat kan ik doen als een werknemer zich eenzaam of angstig voelt’ en ‘hoe kan ik bijdragen aan een goede dagstructuur’. AWVN en DNZ zijn met deze vragen aan de slag gegaan en hebben een handreiking over het voorkomen van uitval van medewerkers door psychische klachten gepubliceerd. Deze wordt de komende tijd verrijkt met ondersteunende tools.


Contact met collega-werkgevers

We merken dat de mogelijkheden om in groepsverband met elkaar in contact te komen minimaal zijn, maar dat hier – juist nu – wél een sterke behoefte ligt. Daarom organiseren we komende tijd online uitwisselingssessies waar we ervaringen en uitdagingen in deze ‘coronatijd’ bespreken. Wij verzamelen de verhalen en worstelingen en kunnen die op de juiste plek adresseren en zo knelpunten helpen oplossen.
Deelnemen? In onze agenda kun je zien wanneer de sessies plaatsvinden. Hier staan ook de links om je aan te melden.


Steun voor medewerkers

Ook voor werknemers zijn het lastige tijden, in het bijzonder voor mensen met (voorheen) een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze missen contactmomenten met collega’s en jobcoaches en moeten soms op zoek naar een nieuwe structuur en routines, of dat nu thuis is of toch op de werkvloer in de ‘anderhalve meter-economie’. Behalve de algemene tips (houd contact, blijf communiceren) komt er steeds meer informatie beschikbaar waar werknemers wellicht mee geholpen zijn.


Heb jij een vraag over een thema dat (nog) niet in bovenstaand overzicht staat? Of wil je knelpunten, ervaringen of oplossingen met ons delen? Neem dan contact met ons op via helpdesk@denormaalstezaak.nl of bel 070 – 850 86 60.