Inclusie loont en dat is nu onweerlegbaar bewezen


Soms lees je een nieuwsbericht dat je hart sneller doet kloppen. Via Twitter, waar anders, werd ik geattendeerd op een rapport van Accenture. De Amerikaanse tak van dit adviesbureau vergeleek de financiële prestaties van inclusieve koplopers met hun minder inclusieve concurrenten. En wat bleek? Bedrijven die structureel werk bieden aan mensen met een arbeidsbeperking halen 28% meer omzet en 30% meer winst.

Er waren natuurlijk altijd al belangrijke inhoudelijke argumenten om mensen met een arbeidsbeperking de kans te geven in een bedrijf: het vinden en vooral benutten van verborgen talenten, het stimuleren van diversiteit op de werkvloer en het nemen van je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar met dit rapport wordt nu voor eens en voor altijd bewezen dat inclusief werkgeven loont. En dan niet alleen vanuit MVO- of pr-oogpunt, maar gewoon voor de keiharde pecunia’s.

In het vorig najaar uitgebrachte rapport Getting to equal vergeleek Accenture de prestaties van 45 inclusieve bedrijven met hun minder inclusieve concurrentie. Er werd een periode van vier jaar bestudeerd. Het blijkt dus dat de 45 inclusieve bedrijven gemiddeld genomen 28% meer omzet hadden en maar liefst 30% meer winst.

Uit het onderzoek blijkt overigens ook dat het niet voldoende is om alleen mensen aan te nemen. De begeleiding, ontwikkeling en coaching daarna spelen een belangrijke rol om deze werknemers succesvol te maken. Dat geldt ook voor het type leiderschap dat bedrijven nodig hebben om succesvol de stap naar inclusie te maken en voor programma’s om het draagvlak onder de collega’s te vergroten.

De resultaten van dit rapport kunnen een belangrijke trigger zijn voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Daarom lijkt het me een goed idee om een soortgelijk onderzoek ook in Nederland te doen. Dan kunnen we laten zien dat het ook in ons land op elk gebied profijtelijk is om écht een inclusieve werkgever te worden.

(NB: Accenture Nederland is partner van De Normaalste Zaak en ondersteunt De Normaalste Zaak bij projecten en activiteiten)

Bert van Boggelen

Bert is kwartiermaker van De Normaalste Zaak en doet op deze plek regelmatig verslag van zijn ervaringen.
E-mail: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl

Deel dit bericht