Om wie gaat het?


Meer dan een miljoen mensen in Nederland heeft een arbeidsbeperking. Een groot deel van hen is aan het werk. Dat gaat niet altijd makkelijk. Soms vanwege het stempel ‘arbeidsbeperking’, of omdat ze veel moeite doen om niet te laten merken dat er iets aan de hand is.

Alle werknemers zijn in de eerste plaats individuele mensen, ieder met hun individuele capaciteiten en eigenschappen. Een aandoening of chronische ziekte kan specifieke eigenschappen met zich meebrengen of ‘gewone’ eigenschappen accentueren.

Lees hier meer informatie en tips over specifieke beperkingen en hoe als collega’s hiermee om te gaan:

  •  In Bijsluiters voor begeleiding vindt u informatie over ADHD, autisme, chronische ziekte, dyslexie, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen, psychische aandoening en verstandelijke beperking.
  • Op de site van Disworks kunt u brochures downloaden over ADHD, autisme, blind, chronische ziekte, doof, dwarsleasie, dyslexie, niet aangeboren hersenletsel, reuma, slechthorend, slechtziend, spierziekte en verstandelijke beperking.

Kijken met een ondernemersblik

Hoe kijkt u als inclusieve ondernemer naar mensen met een arbeidsbeperking? U kunt zich afvragen wat deze persoon kan bijdragen aan uw bedrijf, en wat deze persoon nodig heeft om die bijdrage te leveren.

U kijkt dus naar het werk en de individuele persoon. Als er een match is, zoekt u pragmatische oplossingen voor eventuele problemen. Dit alles vanuit een bedrijfseconomisch perspectief:  de business case.

Aandachtspunten als u inclusief wilt gaan ondernemen

Houd rekening met de belemmeringen

Een werknemer met een arbeidsbeperking kan door zijn aandoening belemmeringen ondervinden in het uitvoeren van werk. Vaak houdt dat in dat iemand bepaalde dingen moeilijker, langzamer of niet kan vergeleken met iemand zonder die ziekte of aandoening.

Voor u als werkgever is het van belang om vooraf meer over deze belemmeringen te weten. Meer informatie hierover vindt u bij:

Maak een goede match

Wat kunt u doen om de match mogelijk te maken? Ervaringen van andere werkgevers laten zien dat dit vaak neer komt op een van deze mogelijkheden:

  • Aanpassingen in het werk. De vraag is dan: zijn dat grote aanpassingen of eenvoudig te realiseren?
  • Geen aanpassingen, maar wel een langere inwerktijd.
  • Extra begeleiding bij het werk. Dan is de vraag: is dat tijdelijk of blijvend? Kan een collega die begeleiding geven, of is een extern begeleider nodig?

Ook inzicht in de manier waarop functies zich in Nederland hebben ontwikkeld kan helpen om te komen tot een goede match. Weten waarom een steeds grotere groep uitgesloten is geraakt, helpt om dat patroon te doorbreken. Zie hiervoor: Leren van het verleden.

Maak het verschil niet groter dan het is

Al uw werknemers kunnen een periode doormaken waarin ze hun werk niet goed kunnen doen. Als dat probleem structureel wordt, zult u als werkgever iets gaan doen om de match tussen uw werknemer en het werk weer te herstellen. Dat lukt in de meeste gevallen.

Dit is niet anders bij mensen met een arbeidsbeperking. Zij zijn wel extra kwetsbaar omdat zij voor goed functioneren bij voorbaat afhankelijk zijn van randvoorwaarden op maat. De aanpassingen die u waarschijnlijk vanzelfsprekend vindt voor een zittend werknemer die in de problemen komt, is bij mensen met een arbeidsbeperking vanaf het begin van het dienstverband nodig.

Valt iedereen met een arbeidsbeperking onder de banenafspraak?

Niet iedereen met een arbeidsbeperking hoort bij de doelgroep van de banenafspraak. Bij de banenafspraak gaat het om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij vallen onder een van de regelingen die mensen met een arbeidsbeperking helpen om weer aan het werk te komen: Wajong, Participatiewet of Wsw. De doelgroep van de banenafspraak wordt daarom meestal omschreven aan de hand van die regelingen.