Om wie gaat het?


Meer dan een miljoen mensen in Nederland heeft een arbeidsbeperking. Een groot deel van hen is aan het werk. Dat gaat niet altijd makkelijk. Soms vanwege het stempel ‘arbeidsbeperking’, of omdat ze veel moeite doen om niet te laten merken dat er iets aan de hand is.

Alle werknemers zijn in de eerste plaats individuele mensen, ieder met hun individuele capaciteiten en eigenschappen. Een aandoening of chronische ziekte kan specifieke eigenschappen met zich meebrengen of ‘gewone’ eigenschappen accentueren.

Lees hier meer informatie en tips over specifieke beperkingen en hoe als collega’s hiermee om te gaan:

  •  In Bijsluiters voor begeleiding vindt u informatie over ADHD, autisme, chronische ziekte, dyslexie, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen, psychische aandoening en verstandelijke beperking.
  • Op de site van Disworks kunt u brochures downloaden over ADHD, autisme, blind, chronische ziekte, doof, dwarsleasie, dyslexie, niet aangeboren hersenletsel, reuma, slechthorend, slechtziend, spierziekte en verstandelijke beperking.

Kijken met een ondernemersblik

Hoe kijkt u als inclusieve ondernemer naar mensen met een arbeidsbeperking? U kunt zich afvragen wat deze persoon kan bijdragen aan uw bedrijf, en wat deze persoon nodig heeft om die bijdrage te leveren.

U kijkt dus naar het werk en de individuele persoon. Als er een match is, zoekt u pragmatische oplossingen voor eventuele problemen. Dit alles vanuit een bedrijfseconomisch perspectief:  de business case.

Aandachtspunten als u inclusief wilt gaan ondernemen

Houd rekening met de belemmeringen
Maak een goede match
Maak het verschil niet groter dan het is

Valt iedereen met een arbeidsbeperking onder de banenafspraak?

Niet iedereen met een arbeidsbeperking hoort bij de doelgroep van de banenafspraak. Bij de banenafspraak gaat het om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij vallen onder een van de regelingen die mensen met een arbeidsbeperking helpen om weer aan het werk te komen: Wajong, Participatiewet of Wsw. De doelgroep van de banenafspraak wordt daarom meestal omschreven aan de hand van die regelingen.