Om wie gaat het?


Meer dan een miljoen mensen in Nederland hebben een arbeidsbeperking. Een groot deel van hen is aan het werk. Dat gaat niet altijd makkelijk. Soms vanwege het stempel ‘arbeidsbeperking’, of omdat ze veel moeite doen om niet te laten merken dat er iets aan de hand is.

Alle werknemers zijn in de eerste plaats individuele mensen, ieder met hun individuele capaciteiten en eigenschappen. Een aandoening of chronische ziekte kan specifieke eigenschappen met zich meebrengen of ‘gewone’ eigenschappen accentueren.

Doelgroep Wet banenafspraak

De doelgroep van de banenafspraak bestaat uit mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Ook mensen met een Wsw-indicatie, Wajongers met arbeidsvermogen en mensen met een Wiw-baan of ID-baan behoren tot de doelgroep. Tot slot is er nog de groep schoolverlaters uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PrO); zij komen ook in aanmerking voor het doelgroepregister.

Andere kwetsbare (kandidaat) werknemers

Er zijn meer mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt; De Normaalste Zaak vindt het belangrijk dat er voor hen ook aandacht is. Op 27 november jl. organiseerden we bijvoorbeeld een praktijktafel over het begeleiden en opleiden van statushouders. Een ander voorbeeld: DNZ Drechtsteden bracht een bezoek aan de penitentiaire inrichting Dordrecht om mee te denken over een manier om gedetineerden nog tijdens hun verblijf in de gevangenis te helpen bij de re-integratie naar de arbeidsmarkt.

Lees ook:
» Bijeenkomst 27 november 2018 over statushouders en intern opleiden door werkgevers
» Gevangenisbezoek Dordrecht 2018

Aandachtspunten voor u als werkgever

  • Niet iedereen met een arbeidsbeperking hoort bij de doelgroep van de banenafspraak. Raadpleeg bij twijfel het doelgroepregister.
  • Denk in oplossingen. Als iemand al aanpassingen op de werkplek nodig heeft, zijn deze meestal op eenvoudige wijze aan te brengen.
  • Bereid – indien nodig – uw werknemers voor op de komst van hun nieuwe collega. Gebruik bijvoorbeeld deze handreiking van SBCM.