De doelgroep van de banenafspraak


De doelgroep van de banenafspraak zijn mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Zij vallen onder een arbeidsintegratie-regeling.

Het gaat om:

 • Mensen die onder de Participatiewet vallen
  Dit zijn mensen met een bijstandsuitkering die door een beperking niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen. Ze voldoen niet aan de eisen voor de huidige functies.
 • Mensen met een Wajong-indicatie
  Dit zijn mensen met een blijvende arbeidsbeperking. De beperking is voor hun 18e of tijdens hun studie duidelijk geworden. Een groot deel van de mensen met Wajong is laag gekwalificeerd. Zij kunnen prima werken als de functie-eisen aansluiten bij hun capaciteiten.
 • Mensen met een Wsw-indicatie
  Zij zijn arbeidsongeschikt verklaard omdat ze niet voldoen aan de eisen die gelden voor bestaande functies. Zij willen zelf graag werken en kunnen ook werken, maar dan onder andere omstandigheden.

UWV houdt een doelgroepregister met een overzicht van de mensen die onder de Banenafspraak vallen. Kijk voor meer informatie daarover op de website van UWV.

Om hoeveel mensen gaat het?

 • Mensen met Wajong: 249.400
 • Mensen met bijstand / groep onder de Participatiewet: 411.500
 • Mensen met een Wsw-indicatie: 100.000

Meer weten?

Hieronder staat uitgebreide informatie over de drie groepen.

Wajongers met arbeidsvermogen
Mensen met een Wsw-indicatie
Mensen onder de Participatiewet die het minimumloon niet kunnen verdienen

Quotumheffing

Met de gegevens uit het doelgroepregister bekijkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanaf 2016 jaarlijks of werkgevers de afgesproken aantallen van het jaar ervoor hebben behaald. Eind 2025 moeten er 125.000 extra banen zijn. Bij de eerste telling zomer 2016 is de subdoelstelling voor 2015 (9.000) met 21.057 banen ruimschoots gehaald. De volgende hertelling over de doelstelling 20.500 extra banen in 2016 volgt in de zomer van 2017. Als werkgevers de afgesproken aantallen hebben gehaald, zoals in 2015, dan legt het kabinet geen quotumheffing op.

Maar als het werkgevers gezamenlijk niet lukt om de afgesproken aantallen extra banen te realiseren, dan kan het kabinet de quotumheffing opleggen. Een quotumheffing is € 5.000 per niet-ingevulde arbeidsplaats en geldt voor bedrijven met meer dan 25 werknemers (40.575 verloonde uren).