Wat maakt de werknemer kwetsbaar?


Mensen met een arbeidsbeperking kunnen specifieke kwetsbaarheden hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van leren, gedrag, fysieke behoeften en de mate van zekerheid die het werk biedt. Ook zien we juist speciale talenten.

Lerend vermogen

De groep mensen met een arbeidsbeperking bestaat voor een groot deel uit werknemers die zeer moeilijk leren. Zij hebben meestal geen startkwalificatie. In een aangepaste omgeving kunnen zij vaak redelijk zelfstandig simpele taken uitvoeren.
Voor veel van hen is werk vooral een sociale bezigheid en ze verzuimen vrijwel niet. Ze willen graag iets doen en zijn tevreden als het gezellig is op de werkvloer. Hun handelingstempo is laag. Ze hebben vaak moeite met de verplichtingen van werk, bijvoorbeeld dat je niet zo veel mag kletsen en dat de pauzes kort zijn. Ook het scheiden van werk en privé kan lastig zijn.

Gedrag

Een deel van de werknemers kan wel leren maar kon zich vanwege ‘ander gedrag’ op school moeilijk handhaven. Dat kan vervolgens ook voor het werk gelden. Ze werken vaak wel hard als er een duidelijke structuur is, met voorspelbaar werk zonder onverwachte gebeurtenissen. Meestal hebben ze weinig behoefte aan samenwerking met anderen.

Zelfredzaam, maar fysieke kwetsbaarheid

Een klein deel van de mensen met een arbeidsbeperking heeft een redelijk tot hoog opleidingsniveau en kan prima zelfstandig functioneren op de werkvloer en daarbuiten. Zij hebben een kwetsbaar lichaam en zijn daardoor bijvoorbeeld beperkt in het aantal uren dat ze kunnen werken. En ze hebben soms hulpmiddelen en fysieke aanpassingen van de werkplek nodig.

Zekerheid

Een deel van de mensen zoekt zekerheid in het werk. Ze willen graag gestructureerd werk met een beperkte variatie in taken, weinig eigen verantwoordelijkheid, liefst werkend in de luwte van de hectiek met weinig verstoringen. In die omstandigheden kunnen deze mensen prima functioneren.

Speciale talenten

Een deel van de mensen met een arbeidsbeperking heeft een of meer competenties meer en beter ontwikkeld dan de gemiddelde werknemer. Zij hebben vaak een voorkeur voor een duidelijk takenpakket en willen graag alleen doen waar ze goed in zijn. Zij kunnen ook een voorkeur hebben voor een vaste structuur. Vaak is hun werktempo hoog.