Business case


Een inclusieve werkgever staat open voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat kan via  een dienstverband of via een detacheringsconstructie. Een inclusieve werkgever doet dat vanuit zijn hart én zijn portemonnee, binnen een gezonde winst- en verliesrekening.

Het lukt bedrijven om een toegevoegde bedrijfseconomische waarde te creëren door met meer mensen hetzelfde werk te doen, tegen een gelijk of lager budget.

Werk anders verdelen

Waarde creëren is realistisch, mits u op een andere manier naar het bestaande werk in uw bedrijf kijkt. De kunst is om de kerntaken van geschoold personeel te scheiden van de eenvoudigere, ondersteunende werkzaamheden die zij uitvoeren. Voeg die eenvoudige taken samen tot een of meer functies. Deze nieuwe functies zijn prima geschikt voor werknemers die niet mee kunnen doen in de complexe werkprocessen.

De business case berekenen

U kunt eenvoudig uitrekenen of dit voor u een positieve business case oplevert. Zie: Business case berekenen.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van positieve business cases bij bestaande bedrijven die hun werkprocessen inclusiever hebben ingericht:

 • De nieuwe inrichting lost een tekort aan geschoold personeel op.
 • Een team allround medewerkers blijkt duurder dan een team met een kleiner aantal goed geschoolde medewerkers en een of meer goedkopere, minder geschoolde medewerkers.
 • De nieuwe inrichting doet een groter beroep op capaciteiten van huidige medewerkers; het aantal bijkomende taken was ongemerkt zo gegroeid dat zij relatief weinig tijd konden besteden aan taken op hun kennisniveau.

Wat maakt de business case?

‘Anders naar bestaand werk kijken’ krijgt toegevoegde waarde als u daarmee tegelijk kunt inspelen op zaken die toch al in uw bedrijf spelen. Bijvoorbeeld een tekort aan geschoolde arbeidskrachten.

U kunt een eerste inschatting maken van de kansen in uw bedrijf door  de volgende vragen te stellen:

1. Is er eenvoudig werk in het takenpakket van de geschoolde medewerkers?

2. Kan ik met een herinrichting van het werk bijvoorbeeld:

 • Het verwachte tekort aan vakkrachten in de toekomst voorkomen?
 • Het aantal uitzendkrachten verminderen?
 • Meer personeel trekken uit mijn eigen maatschappelijke omgeving?
 • Overwerk verminderen?
 • Meer omzet genereren?
 • Komen tot een hoger percentage nauwkeurigheid?
 • Klantvriendelijkheid verhogen?
 • Het huidige personeel meer inzetten op het niveau waarop ik ze betaal?
 • Dezelfde kwaliteit leveren terwijl ik minder budget heb?
 • Kostenneutraal  inspelen op de Quotumwet?

Kunt u dit soort vragen positief beantwoorden? Of de voorwaarden om ze te realiseren een praktische invulling geven? Dan is de kans groot dat u vanuit een bedrijfseconomische meerwaarde een inclusieve werkgever kunt zijn!

Kostenneutraal werken

Bij indienstneming van een werknemer met een arbeidsbeperking kunt u gecompenseerd worden voor extra investeringen. Op deze manier kan de werkplek kostenneutraal worden ingevuld.