Meest genoemde redenen


Ondernemers, maar ook werkgevers in de publieke sector, hebben verschillende redenen om te werken aan inclusief ondernemerschap. Hieronder staan de meest genoemde motivaties.

 • “Maatschappelijk verantwoord ondernemen sluit aan bij onze bedrijfswaarden.”
 • “Ik heb een persoonlijke motivatie om uitsluiting tegen te gaan en kwetsbare groepen in de samenleving kansen te bieden.”
 • “Ik heb de overtuiging dat deze werknemers van meerwaarde zijn voor de prestaties van onze organisatie.”
 • “Wij hebben behoefte aan gemotiveerde werknemers voor eenvoudig en/of repetitief werk.”
 • “Het heeft een positief effect op het imago naar klanten, leveranciers en opdrachtgevers.”
 • “Wij spelen zo in op de huidige of toekomstige krapte op de arbeidsmarkt.”
 • “Het versterkt de innovatiekracht van het bedrijf door aantrekkelijk werkgeverschap te bieden aan briljante geesten met een beperking.”
 • “Ik heb persoonlijke ervaringen met iemand uit de doelgroep via familie of vrienden.”
 • “De onderneming is met dit personeel beter in staat om producten te maken die aansluiten op de wensen van gebruikers met een beperking, en heeft daardoor een grotere afzetmarkt.”
 • “Ik kom cao-afspraken na.”
 • “Ik draag bij aan de afspraken uit het Sociaal Akkoord.”
 • “Ik wil boetes vanwege de Quotumwet voorkomen.”
 • “Wij doen het ook voor de financiële baten door de inzet de inzet van mensen uit de doelgroep.”

Bedrijfseconomisch en idealistisch

De motivatie kan zowel bedrijfseconomisch als idealistisch zijn. Bedrijven die sociale en maatschappelijke motieven kunnen combineren met bedrijfseconomische voordelen, blijken het meest succesvol te zijn.

Wat heeft uw interesse gewekt?

Welke motivatie u ook heeft; inclusief werkgeven is belangrijk voor een gezonde arbeidsmarkt en een stabiele samenleving, het geeft persoonlijke voldoening, én vraagt een inspanning of investering. Hier vindt u inspiratie om aan de slag te gaan.