Wat is inclusief werkgeven?


Een inclusieve werkgever biedt werkgelegenheid aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hij kan omgaan met verschillen tussen mensen en benut de meerwaarde van diversiteit in zijn organisatie.

Als u inclusieve werkgever bent, is dit zichtbaar in de wijze waarop u het werk organiseert en in de inrichting van uw organisatie. Zo maakt u maximaal gebruik van de mogelijkheden van uw personeel en het potentieel op de arbeidsmarkt.

Betaald werk voor werknemers met een arbeidsbeperking

Een inclusieve werkgever laat werknemers met een arbeidsbeperking ‘naar vermogen’ betaald werken. Vaak gaat het over werknemers die beperkingen ervaren vanwege een psychische of fysieke aandoening of vanwege een chronische ziekte. Daardoor kunnen ze  niet (direct) alle activiteiten uitvoeren die horen bij een functie.

Een inclusieve werkgever houdt hier rekening mee en deelt het werk zo in dat de werknemer zijn mogelijkheden optimaal benut. Zodat hij er als ondernemer het meeste profijt van heeft.

Inclusieve onderneming of sociaal onderneming?

  • Een inclusieve onderneming heeft primair een financiële doelstelling. De werknemers met een arbeidsbeperking leveren een bijdrage aan dat doel. Een inclusieve werkgever zal dus vanuit winstperspectief werknemers ‘naar vermogen’ laten presteren.
  • Een sociale onderneming heeft primair een maatschappelijk doel. In dit geval is dat betaald werk voor mensen met een arbeidsbeperking. De sociale onderneming realiseert voldoende winst en is niet afhankelijk van subsidies voor haar voortbestaan.

De mogelijkheden optimaal benutten

Er zijn veel manieren om de mogelijkheden van uw werknemers optimaal te benutten. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook als u al werknemers met een arbeidsbeperking in dienst heeft. U kunt:

  • Uw werving en selectie aanpassingen om de kansen voor deze mensen te vergroten.
  • Aandacht geven aan het omgaan met verschillen tussen mensen.
  • Bij de selectie de match tussen kandidaat en werk centraal zetten (matching op functionaliteit).
  • Letten op de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het werk en de werkplek.
  • Investeren in een bedrijfscultuur waarin diversiteit wordt gewaardeerd. Waar men slim omgaat met verschillen tussen mensen, zodat iedereen een optimale bijdrage levert.

Wat betekent inclusief werkgeven in de praktijk?

Het komt erop neer dat u anders leert kijken naar het werk dat moet worden gedaan en de mensen die u het werk laat uitvoeren. Dat u open staat voor mensen met een arbeidsbeperking die dat werk kunnen uitvoeren. En dat u dus niet voor iedere functie een ‘schaap met vijf poten’ wil hebben.

Als inclusief werkgever kijkt u naar het individu en heeft u oog voor het potentieel, de specifieke mogelijkheden en de vaak grote motivatie van deze werkzoekenden. U organiseert begeleiding als dat nodig is. U geeft ruimte aan pragmatische oplossingen als een werknemer bijvoorbeeld wat vaker verzuimt of meer tijd nodig heeft. U heeft ook aandacht voor wat de werknemer u en uw organisatie brengt.

Zie voor meer informatie: Om wie gaat het?

Werken naar vermogen

Bij werken naar vermogen wordt ook gekeken naar het loon van de medewerker. Om het dienstverband financieel haalbaar te maken  voor de onderneming, kan het nodig zijn om af te wijken van het wettelijk minimum of CAO-loon. Deze toestemming is wettelijk geregeld. U betaalt de loonwaarde die past bij de prestatie; de werknemer krijgt een aanvulling op zijn inkomen vanuit de overheid.

Zie ook: Regelingen per doelgroep.