Een inclusieve bedrijfscultuur


Een inclusieve bedrijfscultuur houdt rekening met de verschillen tussen werknemers en doet dat bedrijfsbreed.

Kenmerken van een inclusieve bedrijfscultuur zijn:

 • Op alle niveaus in de organisatie werken mensen met een arbeidsbeperking, zowel in uitvoerende als in leidinggevende functies.
 • De verschillende behoeften en mogelijkheden van werknemers worden gesignaleerd en erkend.
 • Het is mogelijk om functies te laten aansluiten bij de mogelijkheden van werknemers.
 • Alle werknemers, met en zonder beperking, hebben gelijke toegang tot de informatie over de organisatie, de mogelijkheden binnen de organisatie en de besluitvorming in en over de organisatie.

Wat kunt u doen als werkgever?

U kunt zelf aan de slag om uw bedrijfscultuur inclusiever te maken. De belangrijkste zaken zijn:

 • Maak inclusiviteit onderdeel van de bedrijfsvisie en zorg voor duidelijkheid vanuit de top: wij staan voor het werven, in dienst nemen en gelijk behandelen van mensen met een beperking.
 • Zorg voor een diversiteitsbeleid en betrek daar standaard werknemers met een beperking bij.
 • ‘Meet’ hoe het staat met de inclusiviteit van uw organisatie en formuleer verbeterpunten waar nodig.
 • Maak ‘het inclusief zijn’ onderdeel van de kritische prestatie indicatoren (KPI’s) van managers en op bedrijfsniveau.
 • Laat zien dat generieke en specifieke aanpassingen voor vrijwel alle medewerkers voordelig zijn.
 • Regel de financiering van aanpassingen en andere ‘extra’ kosten centraal, maak dit niet de verantwoordelijkheid van de individuele afdelingen.
 • Ondersteun belangengroepen op het gebied van beperkingen op een manier die bij je bedrijf past.
 • Laat alle leidinggevenden en medewerkers een training over ‘werken met een beperking’ volgen.
 • Blijf actief informatie verzamelen over werk en beperking in de eigen organisatie, om vooruitgang te monitoren.

Speciaal voor managers

Als manager heeft u een sleutelrol in de inclusiviteit van uw bedrijf. Wat kunt u doen?

 • Herken en erken dat uw gedrag als leidinggevende veel invloed heeft op het functioneren van werknemers met een beperking en hoe collega’s met hen omgaan.
 • Werk samen met de werknemer om aanpassingen te realiseren als die nodig zijn. In de praktijk blijkt dat het vertrouwen van de medewerker in de leidinggevende veel invloed heeft op de motivatie en inzet van die werknemer.
 • Vertrouw op uw eigen inschattingen en handel als u denkt dat een werknemer vanwege zijn beperking oneigenlijk behandeld wordt op uw afdeling.
 • Zorg voor een werkomgeving waarin besluitvorming plaatsvindt vanuit inclusief denken; dus denk vanuit de verschillen tussen medewerkers.
 • Draag consequent uit dat diversiteit voor u een toegevoegde waarde heeft en maak dat ook zichtbaar in de keuzes die u maakt en wat u doet. Dat vermindert de kans op conflicten vanwege de verschillen.
 • Erken en respecteer de waarde en betekenis van alle leden van het team, ook al lijken ze niet allemaal op u. Bevorder samenwerking en toon flexibiliteit: het levert uiteindelijk meer op.