Hoe inclusief is mijn bedrijf?


Meten is weten! Meten hoe inclusief uw bedrijf is, heeft voordelen:

Inzicht in voortgang
U krijgt inzicht in het aantal werknemers met een beperking dat u al in dienst heeft. Op basis van deze nul situatie kunt u doelen stellen. Vervolgens kunt u de ontwikkelingen monitoren en gerichte activiteiten inzetten om uw doelen te realiseren.
Voldoen aan social return-eisen van aanbestedingen
U kunt transparant zijn over de mate van inclusiviteit in uw bedrijf en laten zien dat u voldoet aan social return-eisen bij aanbestedingen.
Voldoen aan quotum
Met het oog op de invoering van de Quotumwet moet u kunnen aantonen dat u werknemers met een arbeidsbeperking in dienst heeft. De overheid zal op basis van het doelgroependossier van UWV controle uitvoeren. Als uw bedrijf vragen krijgt dan heeft u met een eigen registratie feitelijke informatie beschikbaar om het gesprek aan te gaan.
Managementinformatie motiveert
Managementinformatie motiveert leidinggevenden steeds nieuwe mogelijkheden voor werkgelegenheid te blijven zoeken.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Een instrument om sociaal ondernemen te meten is de Prestatieladder Socialer Ondernemen. De PSO omvat criteria die  relevant zijn voor inclusief ondernemerschap.

De PSO meet de sociale prestaties van uw bedrijf op verschillende terreinen. Bijvoorbeeld:

  • Hoeveel mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie werken in uw bedrijf?
  • Is er voldoende aandacht voor hun functioneren en ontwikkeling?
  • Activeert uw bedrijf andere organisaties om dit ook te doen?

Van aspirant tot koploper

De PSO is een groeimodel met drie ‘treden’. U krijgt de aspirant-status als u een goed plan heeft waarmee u binnen een jaar trede 1 kunt halen. Via trede 1 en 2 kan uw bedrijf doorgroeien naar trede 3. U mag zich dan koploper noemen in ‘socialer ondernemen’.

Tools voor PSO

De PSO werkt met tools die voor iedereen beschikbaar zijn via de website. Het gaat om een rekentool en een checklist voor de kwalitatieve criteria. Een certificerende instelling toetst of uw bedrijf in aanmerking komt voor een PSO-certificaat en zo ja, op welk niveau.

Kosten voor PSO

De kosten van een PSO-erkenning zijn afhankelijk van de omvang van uw bedrijf. Als u gecertificeerd bent, betaalt u een jaarlijkse bijdrage aan PSO-Nederland voor beheer, uitgifte en up-to-date houden van het meetinstrument. Ter indicatie: een bedrijf met 50 werknemers zonder nevenvestigingen betaalt circa € 2000,- voor de certificering en € 650,- als jaarbijdrage.

Maatlat inclusief ondernemerschap

Voor zover bekend is er nog geen Nederlandse benchmark voor inclusief ondernemerschap. Om inclusief ondernemerschap te meten zijn we nu nog aangewezen op de benchmark uit de VS. Daar wordt de benchmark in duizenden bedrijven toegepast.

De Normaalste Zaak heeft de benchmark vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie. Alle belangrijke aspecten van inclusief werkgeven zitten er in. Wilt u meten hoe inclusief u bent? Ga dan naar de Maatlat inclusief ondernemerschap.