Leren van het verleden


Hoe komt het dat er zoveel mensen in Nederland niet of moeilijk aan de slag komen? Kunnen of willen deze mensen niet werken?

Slechts een klein deel wil niet (meer)

Naar ‘niet willen werken’ is veel onderzoek gedaan. Ongeveer 10% van de mensen met een uitkering wil liever niet werken. Een groot deel van hen omdat ze ‘uit-gesolliciteerd’ zijn. Terwijl sommige mensen na 2000 sollicitaties nog even optimistisch zijn, stoppen anderen na de 500e poging. Omdat ze er genoeg van hebben.

In concurrentie met andere werkzoekenden valt de keuze vaak niet op hen door negatieve beeldvorming en onbekendheid. Werkgevers vinden het lastig om in te schatten wat de consequenties zijn als ze iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen.

90% van de mensen wil juist graag werken

Het overgrote deel van de mensen die nu niet of moeilijk aan de slag komen, wil graag werken. In Nederland zijn dat ongeveer anderhalf miljoen mensen. Door hun chronische ziekte of aandoening kunnen zij echter niet werken in de bestaande functies. Daarom spreken we van een arbeidsbeperking. Maar onder de juiste omstandigheden kunnen zij prima werken.

Hoe komt dit? Waarom kunnen en willen zij werken, maar lukt het niet? Dit is historisch gegroeid.

Drie verklaringen waarom mensen moeilijk aan de slag komen
Onverwachte gevolgen van de aandacht voor 'kwaliteit van arbeid'
De mismatch op de huidige arbeidsmarkt

Wat kunt u doen?

U kunt helpen om de mismatch op te heffen:

  • Door weer banen en vacatures te creëren in de onderste loonschalen. U kunt het werk anders verdelen en nieuwe eenvoudige banen maken, naast de bestaande complexe banen. Dit kan heel goed vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Zie hiervoor: Business case.
  • Door u bewust te zijn van vooroordelen en de negatieve beeldvorming over groepen sollicitanten. Ga open het gesprek aan met werknemers met een arbeidsbeperking.
  • Door te onderzoeken of het rendabel is om werkprocessen die u in het buitenland laat uitvoeren, terug te halen naar Nederland.
  • Door bij innovaties direct werkgelegenheid te genereren voor mensen die moeilijk aan het werk komen.

Wilt u aan de slag? Kijk dan bij: Werk anders organiseren.