Wat kan ik doen?


Ook u kunt inclusief werkgeven. Wilt u aan de slag met inclusiviteit? Dat kan op het niveau van functies, van werkprocessen of van de keten waarin uw bedrijf functioneert.

Vanuit gezond ondernemersperspectief zoekt u mogelijkheden om werknemers met een arbeidsbeperking te laten werken – op een manier die in uw bedrijf past.

 • Functies open stellen: iedere baan telt
  Iedere baan telt. Als u een bestaande vacature open stelt of een functie aanpast (job carving), werkt u al aan een inclusievere arbeidsmarkt.
 • Werk anders organiseren: want er is meer nodig
  Het kan financieel aantrekkelijk zijn om het werk anders te organiseren. Een grote groep mensen kan wel werken, maar voldoet niet aan de huidige functie-eisen. Wat helpt is een frisse blik op de bestaande werkprocessen. In veel gevallen levert dit een bedrijfseconomische meerwaarde op.
 • De keten: volledig inclusief
  Uw bedrijf staat niet op zichzelf. U heeft leveranciers en afnemers, en mogelijk relaties met leerbedrijven of opleidingen. U kunt de afspraken met hen opnieuw bekijken of intensiveren en verbreden. Ook in samenwerking met deze partijen liggen  kansen om te werken aan inclusiviteit.

Aandachtspunten

Op al deze niveaus krijgt u te maken met deze aandachtspunten:

 • Werving en selectie
  Hoe bereikt u de juiste mensen en hoe selecteert u de geschikte kandidaten?
 • Cultuur en draagvlak
  Inclusief werkgeven vraagt van personeel en management dat zij kan omgaan met verschillen. Laat zien dat diversiteit binnenshuis en buitenshuis zichtbaar en vanzelfsprekend is. Zo vanzelfsprekend dat het gebouw, uw interne en externe communicatie, de uitjes en de onderlinge omgangsvormen toegankelijk zijn voor iedereen die bij u werkt.
 • Wetgeving rond inclusief werkgeven
  Inclusieve ondernemers kunnen vaak een beroep doen op verschillende regelingen. Het gaat om voorzieningen voor de individuele werknemer en subsidies voor u als werkgever. De wet- en regelgeving is complex. Op www.awvninclusief.nl vindt u de Zelfcoach, met daarin een uitgebreide uitleg van de wetgeving en de toepassing ervan in de praktijk.