Wat kan ik doen?


Wilt u aan de slag met inclusiviteit? Dat kan op het niveau van functies, van werkprocessen of van de keten waarin uw bedrijf functioneert. De weg naar inclusie bestaat uit vier belangrijke stappen.

Stap 1: motivatie formuleren en draagvlak creëren

Is de krapte op de arbeidsmarkt een drijfveer? Of gaat het om het nakomen van een cao-afspraak? Uw organisatie kan het ‘waarom’ in de directie of het managementteam vaststellen, maar ook werknemers hierover mee laten denken. Dit levert begrip en draagvlak op en dat is een vruchtbare bodem voor succes.

Stap 2: mogelijkheden verkennen

Een hoger opgeleide werkzoekende kan vaak met enige aanpassing van de werkplek en bestaande vacature vervullen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met autisme voor wie werken in een kantoortuin soms geen optie is, maar in een afgesloten ruimte wel. Soms vergt een baan creëren wat meer creativiteit, bijvoorbeeld door middel van jobcarving of functiecreatie. Bij jobcarving stemt de werkgever het takenpakket van een functie af op de individuele werknemer uit de doelgroep en bij functiecratie richt u bestaande werkprocessen anders in, waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe functies.

Stap 3: business case maken

Onderzoek welk scenario of welke scenario’s voor uw organisatie van toepassing zijn.

  • Eenvoudig werk op grote schaal; denk aan assemblage.
  • Eenvoudig werk in een eenvoudige omgeving; bijvoorbeeld schoonmaakwerk.
  • Eenvoudig werk in een complexe omgeving; hier kunt u denken aan vakkenvullers
    in een supermarkt.
  • Werk op mbo- of hbo-niveau.

Stap 4: werving en selectie

Allereerst: benoem expliciet in vacatureteksten dat u ook mensen met een beperking van harte uitnodigt om te solliciteren. Zorg ervoor dat uw pand en website toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking en communiceer hier ook over. Bekijk samen met een eventuele (inclusieve) personeelsleverancier hoe uw organisatie het beste kan werven.

Op www.awvn.nl vindt u de Zelfcoach, met daarin een heleboel handvatten voor op de weg naar inclusie.