Wat past bij mijn bedrijfsvoering?


Twee zaken hebben grote invloed op het inpassen van werknemers in uw organisatie. Namelijk het werk zelf: de taken die iemand moet uitvoeren. Maar ook de omstandigheden zijn van belang: de werksfeer en de cultuur.

Bij de keuze voor een nieuwe werknemer neemt u standaard beide aspecten mee. Voor werknemers met een beperking komt er één ding bij: de invloed van de arbeidsbeperking op het vermogen om de taken uit te voeren in de context van uw organisatie. Als inclusieve werkgever kijkt u naar de balans tussen de mogelijkheden van de kandidaat, de mate waarin aanpassingen in uw organisatie nodig zijn en de bedrijfseconomische gevolgen hiervan.

Werving en selectie

Deze zaken staan centraal tijdens de werving- en selectieperiode. Zie voor meer informatie hierover de Zelfcoach van AWVN onder het hoofdstuk Werving en selectie.

Een goede match

Mensen met een beperking passen in principe in iedere organisatie en op iedere functie. Maar hoe weet u wie past bij uw specifieke organisatie? De volgende aspecten hebben daar invloed op:

  • De bedrijfscultuur
    Is uw bedrijf bijvoorbeeld marktgericht en innovatief, of uitvoerend en behoudend? Een goede match met de heersende cultuur vermindert de belemmeringen die iemand met een beperking ondervindt.
  • De bedrijfstak en bedrijfsgrootte
    Er zijn in iedere bedrijfstak voorbeelden van inclusief werkgeven. Van privaat tot publiek en bij grote multinationals tot kleine eenmansbedrijven. Zie hiervoor: Bedrijfstak en bedrijfsgrootte.
  • Fte-gestuurd of budget-gestuurd
    In de praktijk blijkt inclusiviteit makkelijker te realiseren in budget-gestuurde organisaties dan in fte-gestuurde organisaties. Deze laatste kennen een centrale aansturing en denken vaak in aantallen medewerkers in plaats van in productiviteit en budget. Er zijn inmiddels wel succesvolle voorbeelden van fte-gestuurde organisaties die inclusief werkgeven, zoals ABN AMRO.