Wat past bij mijn bedrijf?


Twee zaken hebben grote invloed op het inpassen van werknemers in uw bedrijf. Namelijk het werk zelf: de taken die iemand moet uitvoeren. Maar ook de omstandigheden zijn van belang: de werksfeer en de cultuur.

Bij de keuze van nieuwe werknemer in uw bedrijf, neemt u standaard beide aspecten mee. Voor werknemers met een beperking komt er één ding bij: de invloed van de arbeidsbeperking op het vermogen om de taken uit te voeren in de context van uw bedrijf. Als inclusieve ondernemer kijkt u naar de balans tussen de mogelijkheden van de kandidaat werknemer, de mate waarin aanpassingen in uw organisatie nodig zijn en de bedrijfseconomische gevolgen daarvan.

Het komt neer op deze twee vragen:

 1. Welk effect heeft de aandoening of ziekte op de uitvoering van de werkzaamheden (matching met de functie)?
 2. Wat betekent dat voor mij als ondernemer?

Werving en selectie

Bovenstaande vragen staan centraal tijdens de werving- en selectieperiode. Zie voor meer informatie hierover: Werving en selectie.

Match met uw bedrijf

Mensen met een beperking passen in principe in ieder bedrijf en op iedere functie. Maar hoe weet u wie past bij uw specifieke bedrijf? De volgende aspecten hebben daar invloed op:

 • De bedrijfscultuur
  Is uw bedrijf bijvoorbeeld marktgericht en innovatief, of uitvoerend en behoudend? Een goede match met de heersende cultuur vermindert de belemmeringen die iemand met een beperking ondervindt. Terwijl  een slechte match de belemmeringen juist zal versterken. Zie hiervoor: Invloed van de bedrijfscultuur.
 • De bedrijfstak en bedrijfsgrootte
  Iedere bedrijfstak kan inclusief zijn. Er zijn in iedere bedrijfstak voorbeelden van inclusief werkgeven. Ook de grootte speelt een rol. Niet om de vraag of het kan, wel om de vraag hoeveel kansen een bedrijf kan bieden. Het kan in grote multinationals, het kan ook in eenmansbedrijven. Zie hiervoor: Bedrijfstak en bedrijfsgrootte.
 • Fte-gestuurd of budget-gestuurd
  In de praktijk blijkt inclusiviteit makkelijker te realiseren in budget-gestuurde organisaties dan in fte-gestuurde organisaties. Deze laatste kennen een centrale aansturing en denken vaak in aantallen medewerkers in plaats van in productiviteit en budget. Er zijn inmiddels wel succesvolle voorbeelden van fte-gestuurde organisaties die inclusief werkgeven, zoals ABN AMRO.