Sector en organisatiegrootte


Invloed van de grootte van de organisatie

De grootte van een organisatie maakt niet uit voor de mogelijkheden om inclusief te werkgeven, maar heeft wel invloed op het aantal kansen dat u in uw bedrijf kunt creëren. Zelfs een eenmansbedrijf kan inclusief werkgeven.

Een voorbeeld

In een bedrijf met 10 consultants blijkt iedere consultant zeker 10% van zijn tijd eenvoudig repeterend werk doet. Werk dat de consultants niet graag doen. De taken zijn prima uit te voeren door medewerkers van het lokale sociale werkbedrijf – tegen lagere kosten.  De consultants houden meer tijd over om opdrachten binnen te halen en uit te voeren, wat extra geld binnen brengt.

Het resultaat: de consultants hebben meer werk op eigen niveau, er komt meer geld binnen, en het bedrijf is inclusiever geworden.

Een bedrijf met 50 consultants hoort van dit voorbeeld en doet hetzelfde. Zij kunnen een groter aantal medewerkers met een arbeidsbeperking inzetten. Een substantieel deel van de 50 consultants heeft meer werk en ook hier is er een gunstige balans tussen kosten en baten.

Invloed van de organisatiesoort

“De ene organisatie leent zich er meer voor dan de andere”, wordt vaak gezegd als het gaat om baankansen voor mensen met een arbeidsbeperking. De Normaalste Zaak heeft partners uit alle hoeken van de arbeidsmarkt. Onder hen zijn kleine ondernemingen, grote bedrijven, scholen, gemeenten en zorgorganisaties.

Formatiegestuurde organisatie

Voor formatiegestuurde organisaties is het lastig om meer mensen in dienst te nemen dan het toegestane aantal fte’s. Ook als dat tegen gelijkblijvende of lagere totale kosten kan. Een oplossing voor de korte termijn is om tijdelijk boven-formatieve ruimte te maken en zo werknemers met een beperking aan te nemen.

Om die ruimte structureel te creëren moet de organisatie het principe loslaten dat het aantal fte’s de norm is om de totale bedrijfskosten te beheersen. Een bedrijf gaat dan sturen op de omvang van het budget voor het totale personeel, zonder een maximum te stellen aan het aantal fte’s.

Inclusief werkgeven kan in ieder bedrijf ongeacht sector en organisatiegrootte! Dat bewijzen de partners van De Normaalste Zaak.