Banenafspraak en quotum


De banenafspraak is een inspanningsverplichting voor alle werkgevers, publiek en privaat. Zij moeten de komende jaren samen 125.000 extra banen realiseren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In 2026 moet dit aantal behaald zijn.

De banenafspraak is niet vrijblijvend. Eind 2025 moeten er 125.000 extra banen zijn. Bij de eerste telling zomer 2016 is de subdoelstelling voor 2015 (9.000) met 21.057 banen ruimschoots gehaald. De volgende hertelling over de doelstelling 20.500 extra banen in 2016 volgt in de zomer van 2017.

Quotum

Over 2015 is de doelstelling voor extra banen ruimschoots behaald. Mocht zomer 2017 blijken dat de doelstelling in 2016 niet is gehaald, dan kan het ministerie in 2018 een wettelijk quotum in werking stellen.
Het quotum geldt voor werkgevers die 25 of meer werknemers in dienst hebben, of die minimaal 40.750 verloonde uren per jaar hebben.

Heffing

Werkgevers die niet aan het quotum voldoen, gaan een heffing betalen van 5.000 euro per niet-ingevulde arbeidsplaats.

Doelgroepregister

UWV houdt een doelgroepregister bij. Via dit register controleert het Ministerie van Sociale Zaken in 2016 voor het eerst of het afgesproken aantal banen is gehaald.

Direct aanmelden bij doelgroepregister

Het UWV beoordeelt op verzoek van gemeenten wie thuishoort in het doelgroepregister. Maar mensen met een arbeidsbeperking kunnen ook zelf aan UWV vragen of zij beoordeeld kunnen worden voor een registratie in het doelgroepregister. Dit kan zinvol zijn als er een directe match tussen een werkgever en werknemer tot stand komt en de vraag opkomt of de werknemer tot de doelgroep behoort.

Ook leerlingen die het speciaal onderwijs of een praktijkschool verlaten kunnen zich rechtstreeks bij het UWV melden om vast te stellen of zij binnen de doelgroep van de banenafspraak vallen.