Regelingen per doelgroep


Regelingen en subsidies voor mensen met een arbeidsbeperking worden ook wel re-integratieinstrumenten genoemd.

Het doel van re-integratieinstrumenten is:

  • Compensatie van (een deel van) de investering die nodig is om uw medewerker goed te laten functioneren.
  • Uw ondernemersrisico verkleinen.

Advies over het gebruik

De regelingen rond re-integratie en individuele voorzieningen zijn complex en betekenen voor u extra administratie. U kunt hulp en advies krijgen van UWV, het Werkgeversservicepunt van uw gemeente of een re-integratiebedrijf.

Uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor uw medewerker. Inzicht in de mogelijkheden helpt om een keuze te maken die goed aansluit bij uw bedrijf en uw werknemer. Daarom helpen we u op weg met uitleg over de regelingen.

Welke subidies en voorzieningen zijn er?  

Er zijn diverse regelingen en subsidies voor specifieke doelgroepen. Van welke regelingen u gebruik kunt maken, hangt af van de instantie die verantwoordelijk is voor de arbeidsondersteuning van de werknemer. Hieronder staat per regeling een uitleg. Voor een visueel overzicht van re-integratie instrumenten en de aanvullende voorwaarden, verwijzen wij u naar pagina 12 van de brochure Mensen met een beperking aan de slag helpen van AWVN.


Werken met behoud van uitkering

De beoogde kandidaat kan een periode bij u werken terwijl hij zijn uitkering behoudt. Zo kunt u samen met uw kandidaat in de praktijk ervaren of de match goed is. Er zijn verschillende vormen:

Proefplaatsing (UWV)
Werkervaringsplek (gemeente en UWV)
Participatieplaats

Compensatie verminderde loonwaarde

Een arbeidsbeperking kan gevolgen hebben voor de prestatie die een werknemer levert. Iemand kan bijvoorbeeld minder uren werken, werkt langzamer of biedt minder kwaliteit. U kunt de werknemer dan niet het normale loon voor die functie betalen. Soms is de arbeidsprestatie minder dan het wettelijk minimumloon.

Er zijn verschillende mogelijkheden om u als werkgever tegemoet te komen om deze verminderde loonwaarde te compenseren.

Loondispensatie Wajong
Loonkostensubsidie vanuit gemeente
Loonkostensubsidie Wsw

Vermindering risico bij ziekte

Als werkgever bent u verplicht uw werknemers bij ziekte twee jaar lang loon door te betalen. Dat kan u huiverig maken om mensen met een beperking in dienst te nemen. De no risk polis neemt dit risico weg voor werknemer die vallen in de doelgroep van de banenafspraak.

No risk polis

Subsidies

Subisidies stimuleren werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen:

Premiekorting
Stimuleringspremie gemeente

Werkvoorzieningen en begeleiding

Werknemers met een beperking kunnen voorzieningen nodig hebben om het werk te doen, zoals een aanpassing aan de werkplek. Ook kan extra begeleiding op de werkplek nodig zijn. Dit soort begeleiding wordt gegeven door een jobcoach.

Werkvoorzieningen
Jobcoach vanuit de Wsw
Jobcoach vanuit de gemeente
Jobcoach vanuit UWV
Beschut werk