Wat is inclusief werkgeven?


Een inclusieve werkgever biedt werkgelegenheid aan werkzoekenden voor wie de arbeidsmarkt nu nog op grotere afstand staat. Hij kan omgaan met verschillen tussen mensen en benut de meerwaarde van diversiteit in zijn organisatie.

Een organisatie heeft een divers werknemersbestand, als dit een afspiegeling is van de samenleving. Diversiteit zegt dus vooral iets over verschillen tussen mensen. Denk aan opleidingsniveau, gender en culturele achtergrond. Inclusie gaat over het insluiten van deze verschillen, op álle organisatieniveaus. Iedereen doet mee en iedereen wordt gewaardeerd.

Werken naar vermogen

Een inclusieve werkgever laat werknemers naar vermogen betaald werken en deelt het werk zo in dat de werknemer zijn mogelijkheden optimaal kan benutten. U hebt oog voor het individu, zijn of haar competenties en het potentieel. U organiseert begeleiding als dat nodig is en geeft ruimte aan pragmatische oplossingen als een werknemer bijvoorbeeld wat meer tijd nodig heeft.