Om wie gaat het?


Als we het over diversiteit en inclusie op de werkvloer hebben, gaat het in beginsel over ‘iedereen’. Wanneer je het wij-zij denken wilt doorbreken, is het daarom af te raden om over het ‘aantrekken van divers talent’ te spreken. Diversiteit zit niet besloten in een persoon, maar in een de organisatie als geheel.

Wanneer je als organisatie aan objectieve selectie doet, neemt de kans op een divers personeelsbestand toe, onder andere omdat aannames en vooroordelen minder tot geen kans meer krijgen in een sollicitatieprocedure.

Het is wel belangrijk om te weten dat niet iedere werkzoekende op dezelfde manier bereikt kan worden. Dat er soms iets anders nodig is om mensen te vinden en/of te behouden. Denk aan mensen die zelf de zoektocht naar een baan hebben opgegeven, maar misschien nog wel in beeld zijn bij UWV. Of aan werkzoekenden die minder actief zijn op platforms als LinkedIn omdat zij bijvoorbeeld laaggeletterd zijn of de Nederlandse taal (nog) niet beheersen.

Doelgroep Wet banenafspraak

Om de arbeidsmarkt inclusiever te krijgen, hebben het kabinet en sociale partners de banenafspraak gemaakt. Deze afspraak gaat over een specifieke groep: de meer dan een miljoen mensen met een arbeidsbeperking. Lange tijd werden de capaciteiten en talenten van mensen met een beperking niet genoeg gezien en benut, terwijl zij vaak met slechts enkele werkplekaanpassingen gewoon kunnen werken. Werkgevers moeten voor deze doelgroep tot 2026 in totaal 125.000 banen realiseren. In het doelgroepregister houdt UWV bij welke werknemers meetellen voor de banenafspraak. Neem je iemand uit het doelgroepregister in dienst? Dan telt deze baan mee voor de banenafspraak en de quotumregeling.

Andere (kandidaat-)werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt

Er zijn meer mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, denk aan statushouders, ex-gedetineerden en ouderen. De Normaalste Zaak vindt het belangrijk dat er voor hen ook aandacht is. We spreken daarom vaak over ‘een brede definitie van de doelgroep’. De banen van deze mensen vallen niet onder de doelgroep van de banenafspraak, maar ook deze werknemers komen soms wel in aanmerking voor ondersteunende regelingen, zoals loonkostensubsidie.

Hier vindt u gedetailleerde informatie over de doelgroep van de Wet banenafspraak