Om wie gaat het?


Doelgroep Wet banenafspraak

Om de arbeidsmarkt inclusiever te krijgen, hebben het kabinet en sociale partners de banenafspraak gemaakt. Deze afspraak gaat over een specifieke groep: de meer dan een miljoen mensen met een arbeidsbeperking. Lange tijd werden de capaciteiten en talenten van mensen met een beperking niet genoeg gezien en benut, terwijl zij vaak met slechts enkele werkpekaanpassingen gewoon kunnen werken. Werkgevers moeten voor deze doelgroep tot 2026 in totaal 125.000 banen realiseren. In het doelgroepregister houdt het UWV bij welke werknemers meetellen voor de banenafspraak. Neemt u iemand uit het doelgroepregister in dienst? Dan telt deze baan mee voor de banenafspraak en de quotumregeling.

Andere kwetsbare (kandidaat-)werknemers

Er zijn meer mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, denk aan statushouders, ex-gedetineerden en ouderen. De Normaalste Zaak vindt het belangrijk dat er voor hen ook aandacht is. We spreken daarom vaak over ‘een brede definitie van de doelgroep’. De banen van deze mensen vallen niet onder de doelgroep van de banenafspraak, maar ook deze werknemers komen soms wel in aanmerking voor ondersteunende regelingen, zoals loonkostensubsidie.

Hier vindt u gedetailleerde informatie over de doelgroep van de Wet banenafspraak